Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o.

NN 110/2016 (30.11.2016.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2416

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 31. stavka 2. Izjave društva s ograničenom odgovornošću Hrvatska Lutrija, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.

Razrješuje se dr. sc. ZDRAVKO MARIĆ dužnosti predsjednika Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o.

Razrješuju se dužnosti članovi Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o.:

– prof. dr. sc. PREDRAG ŠUSTAR

– dr. sc. ZLATKO HASANBEGOVIĆ.

Klasa: 080-02/16-02/488

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.