Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku kazališta

NN 110/2016 (30.11.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku kazališta

MINISTARSTVO KULTURE

2422

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 71/06, 121/13 i 26/14), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OČEVIDNIKU KAZALIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o očevidniku kazališta (»Narodne novine«, broj 35/07) u Obrascu prijave za upis u očevidnik kazališta, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, riječi: »i pečat« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/16-01/0208

Urbroj: 532-06-01-01/6-16-1

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.