Odluka Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5706/28-11-2016 od 10. studenoga 2016.

NN 110/2016 (30.11.2016.), Odluka Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5706/28-11-2016 od 10. studenoga 2016.

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

2439

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 106/2014) Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore, na 14. sjednici održanoj 10. studenoga 2016. donosi

ODLUKU

I.

Za predsjednika Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2016. – 2020. imenuje se Damir Kontrec.

Za zamjenika predsjednika Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2016. – 2020. imenuje se Mirza Šabić.

Za zamjenika predsjednika Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2016. – 2020. imenuje se Davor Pleško.

Za tajnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2016. – 2020. imenuje se Suzana Kolesar.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 2-206-5706/28-11-2016

Zagreb, 10. studenoga 2016.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.