Odluka Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5706/30-11-2016 od 10. studenoga 2016.

NN 110/2016 (30.11.2016.), Odluka Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5706/30-11-2016 od 10. studenoga 2016.

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

2441

Na temelju članka 32. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 106/2014) Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore, na 14. sjednici održanoj 10. studenoga 2016. donosi

ODLUKU

I.

Na listu sudaca drugostupanjskih vijeća imenuju se:

R. br.

Prezime i ime

Zanimanje

Prebivalište

1.

Jug Jadranko

sudac, Vrhovni sud RH

Zagreb

2.

Milković Darko

sudac, Vrhovni sud RH

Zagreb

3.

Fuček Vladimir

sudac u mirovini, Županijski sud u Zagrebu

Zagreb

4.

Jakovina Dražen

v.d. predsjednika, Županijski sud u Zagrebu

Zagreb

5.

Jakovčević Ksenija

sutkinja, Županijski sud u Zagrebu

Zagreb

6.

Boić Vitomir

predsjednik, Županijski sud u Velikoj Gorici

Zagreb

7.

Crnokrak Jagoda

sutkinja, Visoki trgovački sud RH

Zagreb

8.

Brkljačić Ante

sudac, Općinski građanski sud u Zagrebu

Zagreb

9.

Opatić Nikola

sudac, Županijski sud u Velikoj Gorici

Zagreb

10.

Barukčić Stipo

obrtnik, u mirovini

Požega

11.

Šerić Konjikovac Ana

obrtnica, u mirovini

Gospić

12.

Komerički Marija

obrtnica, vlasnica obrta za trgovinu, iznajmljivanje, pekarstvo i ugostiteljstvo »RE-NI«

Samobor

13.

Vidović Vladimir

obrtnik, vlasnik obrta za proizvodnju, servis i trgovinu »Vidović«

Krapina

14.

Stanković Darko

obrtnik, vlasnik klesarskog obrta »Klesarstvo Stanković«

Karlovac

15.

Peko Srećko

obrtnik, vlasnik ugostiteljskog obrta »Stella«

Gradac

16.

Malta Mladen

obrtnik, vlasnik trgovačkog obrta »Malta«

Zadar

17.

Krbavčić Loredana

obrtnica, vlasnica obrta za cvjećarstvo, trgovinu i poljoprivredu »Loredana«

Buzet

18.

Lukovnjak Boris

obrtnik, vlasnik obrta Studio kose »BORIS«

Čakovec

Na listu sudaca drugostupanjskih vijeća iz redova predstavnika potrošača imenuju se:

R. br.

Prezime i ime

Zanimanje

Prebivalište

1.

Rkman Ilija

predsjednik i savjetnik, »Potrošač – Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača«

Zagreb

2.

Kladar Dijana

odvjetnica i savjetnica, »Potrošač – Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača«

Zagreb

3.

Slunjski Vladimir

savjetnik, »Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske«

Varaždin Breg

4.

Starčević Željko

savjetnik, »Potrošač – Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača«

Garešnica

5.

Mak Dunja

savjetnica, »Potrošač – Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača«

Osijek

6.

Lončar Tomislav

savjetnik, »Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske«

Zagreb

7.

Šoić Miran

predsjednik i savjetnik, »Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvat­ske«

Samobor

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Broj: 2-206-5706/30-11-2016
Zagreb, 10. studenoga 2016.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.