Ispravak Metodologije za utvrđivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja

NN 112/2016 (2.12.2016.), Ispravak Metodologije za utvrđivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2468

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja, objavljene u »Narodnim novinama« broj 71 od 3. kolovoza 2016. godine, utvrđena je tiskarska pogreška, te se daje

ISPRAVAK

METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE CIJENA ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

U članku 6. stavku 1. umjesto formule:

treba stajati formula:

Ubroj: 50501-7/1-16-01

Zagreb, 1. prosinca 2016.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.