Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«

NN 113/2016 (7.12.2016.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«

HRVATSKI SABOR

2470

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 80. stavka 3. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) Hrvatski sabor na sjednici 2. prosinca 2016. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA DRŽAVNE NAGRADE ZA SPORT »FRANJO BUČAR«

I.

Za predsjednika Odbora Državne nagrade za sport »Franjo Bučar« imenuje se izv. prof. dr. sc. DAMIR KNJAZ, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

II.

Za članove Odbora Državne nagrade za sport »Franjo Bučar« imenuju se:

‒ prof. dr. sc. ĐURĐICA MILETIĆ, redovita profesorica u trajnom zvanju, dekanica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu

‒ VENIO LOSERT, hrvatski reprezentativac u rukometu, osvajač dviju zlatnih medalja na Olimpijskim igrama, u Atlanti 1996. i Ateni 2004. godine

‒ DINO RAĐA, hrvatski reprezentativac u košarci, osvajač dviju srebrnih medalja na Olimpijskim igrama, u Seulu 1988. i Barceloni 1992. godine

‒ ZDESLAV VRDOLJAK, hrvatski reprezentativac u vaterpolu, osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine

‒ BARBARA JELIĆ RUŽIĆ, hrvatska reprezentativka u odbojci, osvajačica triju srebrnih medalja na europskim prvenstvima 1995., 1997. i 1999. godine

‒ MARIO STANIĆ, hrvatski reprezentativac u nogometu, osvajač brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine

‒ DARKO KRALJ, hrvatski paraolimpijac, osvajač zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, svjetski rekorder u bacanju kugle za paraolimpijce

‒ MILA HORVAT, istaknuta hrvatska sportska novinarka, prva žena nogometni analitičar u Republici Hrvatskoj.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje mandat dosadašnjem predsjedniku i članovima Odbora Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/16-07/39

Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.