Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova

NN 113/2016 (7.12.2016.), Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2473

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

Razrješuje se ZVONIMIR VNUČEC dužnosti vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Klasa: 080-02/16-02/494

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 1. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.