Rješenje o imenovanju glavne tajnice Ministarstva zaštite okoliša i energetike

NN 113/2016 (7.12.2016.), Rješenje o imenovanju glavne tajnice Ministarstva zaštite okoliša i energetike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2488

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 42. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16) i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU GLAVNE TAJNICE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Imenuje se VLATKA VRANEKOVIĆ glavnom tajnicom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, na razdoblje od četiri godine.

Klasa: 080-02/16-01/519

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 1. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.