Uredba o visini minimalne plaće

NN 115/2016 (9.12.2016.), Uredba o visini minimalne plaće

Vlada Republike Hrvatske

2535

Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 39/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.276,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 022-03/16-03/47

Urbroj: 50301-25/12-16-2

Zagreb, 8. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.