Odluka o imenovanju predsjednika i prestanku mandata predsjednice Odbora „Nagrade Ivan Filipović“

NN 116/2016 (14.12.2016.), Odluka o imenovanju predsjednika i prestanku mandata predsjednice Odbora „Nagrade Ivan Filipović“

HRVATSKI SABOR

2549

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Zakona o Nagradi »Ivan Filipović« (»Narodne novine«, br. 61/91. i 149/09.) Hrvatski sabor na sjednici 9. prosinca 2016. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA »NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ«

I.

Za predsjednika Odbora »Nagrade Ivan Filipović« imenuje se

ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.

II.

Dr. sc. GORDANI RUSAK, dosadašnjoj predsjednici Odbora »Nagrade Ivan Filipović« mandat predsjednice prestao je dana 14. listopada 2016.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/16-06/45

Zagreb, 9. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.