Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Crnoj Gori

NN 116/2016 (14.12.2016.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Crnoj Gori

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2556

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/16-01/05, urbroj: 5030115/1-16-10 od 5. prosinca 2016., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. VESELKO GRUBIŠIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici.

Ova Odluka stupa na snagu 15. prosinca 2016. godine.

Klasa: 018-07/16-02/11

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 8. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.