Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne sporove

NN 116/2016 (14.12.2016.), Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne sporove

Gospodarsko-socijalno vijeće

2566

Na temelju odredbe članka 207. stavak 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/2014), članka 10. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (»Narodne novine« broj 89/2013) i članka 3., 4. i 21. Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine« broj 130/2016), Gospodarsko-socijalno vijeće na 205. sjednici održanoj 5. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU

KOJOM SE UTVRĐUJE LISTA MIRITELJA GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA KOLEKTIVNE RADNE SPOROVE

I.

Na listu miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća imenuju se:

1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

– Damir Belošević – mob: 098/301 703; mail: damir.belosevic@zg.t-com.hr

– Tomislav Kiš – tel: 01/3024 244; telefaks: 01/3024 191; mob: 091/3566 100; mail: tkis@novisindikat.hr

– Danica Lisičar – mob: 01/4647 3779; mob: 091/6187 171; mail: lisicar.danica@gmail.com

– Meri Marić – mob: 091/2396 012; mail: mmaric@kras.hr

– Aida Marijan – mob: 098/381 387; mail: aida.marijan@koncar.hr

– Blaženka Rogan – tel: 01/3645 547, mob: 092/1886 358, mail: blazenka.rogan@gmail.com; blazenka.rogan@hrsume.hr

2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

– Danica Lisičar – mob: 01/4647 3779; mob: 091/6187 171; mail: lisicar.danica@gmail.com

– Đurđa Novosel – tel: 049/285 115; mob: 099/6833 524; mail: dnovosel59@gmail.com

– Edin Sarajlić – tel: 01/2333 140; mob: 099/9829 859; mail: tajnik@sindikatpolicije.hr; edin.sarajlic1@zg.t-com.hr

3. SISAČKO-MOSLAVAČKO ŽUPANIJA

– Ana Podoreški – mob: 098/722 446; mail: anapodoreski@yahoo.com

– Zvonko Rajković – tel: 044/741 429; mob: 091/5945 985, mail: zvonko.rajakovic@gmail.com

– Edin Sarajlić – tel: 01/2333 140; mob: 099/9829 859; mail: tajnik@sindikatpolicije.hr; edin.sarajlic1@zg.t-com.hr

4. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

– Sunčica Benović – tel: 01/4615 798, telefaks: 01/4624 622, mob: 098/452 434, mail: suncica.benovic@sssh.hr

– Meri Marić – mob: 091/2396 012, mail: mmaric@kras.hr

– Aida Marijan – mob: 098/381 387; mail: aida.marijan@koncar.hr

– Blaženka Rogan – tel: 01/3645 547, mob: 092/1886 358, mail: blazenka.rogan@gmail.com; blazenka.rogan@hrsume.hr

5. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

– Ankica Ježek – tel: 042/792 562, mob: 098/9875 916, mail: jezek.ankica@gmail.com

– Ana-Marija Kadi – tel: 042/712 212, mob: 098/848 648, mail: ana-marija.kadi@hzz.hr

– Blaženka Rogina – tel: 042/312 609, mob: 099/221 406, mail: blazenka.rogina@hzz.hr

6. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

– Jasna Križovan – mob: 098/1770 268; mail: jasna.krizovan@mirovinsko.hr

– Nataša Novaković – mob: 091/4920 218; mail: natasa.novakovic@hup.hr

– Jasenka Vukšić – tel: 01/4655 017; mob: 098/ 309 029; mail: jasenka.vuksic@sgh.hr

7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

– Jasna Križovan – mob: 098/1770 268; mail: jasna.krizovan@mirovinsko.hr

– Stipe Šola – tel: 043/231 156, telefaks: 043/231 211, mob: 098/240 952, mail: stipe.sola@bj.t-com.hr

– Jasenka Vukšić – tel: 01/4655 017; mob: 098/309 029; mail: jasenka.vuksic@sgh.hr

8. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

– Nada Barišić – tel: 051/330 733; telefaks: 051/213 357; mob: 098/9238 069, mail: nada.barisic@sssh.hr

– Božidar Kokić – tel: 052/210 023; mob: 091/2017 376; mail: bozidar.kokic@gmail.com

9. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

– Nada Barišić – tel: 051/330 733; telefaks: 051/213 357; mob: 098/9238 069, mail: nada.barisic@sssh.hr

– Nataša Novaković – mob: 091/4920 218; mail: natasa.novakovic@hup.hr

10. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

– Sunčica Benović – tel: 01/4615 798, telefaks: 01/4624 622, mob: 098/452 434, mail: suncica.benovic@sssh.hr

– Stipe Šola– tel: 043/231 156, telefaks: 043/231 211, mob: 098/240 952, mail: stipe.sola@bj.t-com.hr

11. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

– Ana Podoreški – mob: 098/722 446; mail: anapodoreski@yahoo.com

– Zvonko Rajković – tel: 044/741 429; mob: 091/5945 985, mail: zvonko.rajakovic@gmail.com

– Stipe Šola – tel: 043/231 156, telefaks: 043/231 211, mob: 098/240 952, mail: stipe.sola@bj.t-com.hr

12. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

– Đurđica Bajić-Vidaković – tel: 032/303 626, 032/341 206; mob: 099/3858 282, 091/4209 249; mail: djurdjica.bajic-vidakovic@boso.hr

– Danijela Marinović – tel: 031/353 461; mob: 091/ 9515 427; mail: danimarister@gmail.com

– Zlatica Štulić – mob: 099/2133 049; mail: zlatica.stulic@sth.hr

13. ZADARSKA ŽUPANIJA

– Nediljko Garac – mob: 098/761 100; mail: ngarac@mup.hr

– Zoran Kačić – mob: 099/3103 379; mail: kacic.zoran@gmail.com

14. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

– Đurđica Bajić-Vidaković – tel: 032/303 626, 032/341 206; mob: 099/3858 282, 091/4209 249; mail: djurdjica.bajic-vidakovic@boso.hr

– Danijela Marinović – tel: 031/353 461; mob: 091/ 9515 427; mail: danimarister@gmail.com

– Zlatica Štulić – mob: 099/2133 049; mail: zlatica.stulic@sth.hr

15. ŠIBENSKO-KNINSKO ŽUPANIJA

– Nediljko Garac – mob: 098/761 100; mail: ngarac@mup.hr

– Darka Todorić – mob: 098/1780 184; mail: hus-ured-split@st.htnet.hr

16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

– Đurđica Bajić-Vidaković – tel: 032/303 626, 032/341 206; mob: 099/3858 282, 091/4209 249; mail: djurdjica.bajic-vidakovic@boso.hr

– Danijela Marinović – tel: 031/353 461; mob: 091/ 9515 427; mail: danimarister@gmail.com

– Zlatica Štulić – mob: 099/2133 049; mail: zlatica.stulic@sth.hr

17. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

– Nediljko Garac – mob: 098/761 100; mail: ngarac@mup.hr

– Zoran Kačić – mob: 099/3103 379; mail: kacic.zoran@gmail.com

– Darka Todorić – mob: 098/1780 184; mail: hus-ured-split@st.htnet.hr

18. ISTARSKA ŽUPANIJA

– Nada Barišić – tel: 051/333 733; mob: 098/9238 069; telefaks: 051/213 357; mail: nada.barisic@sssh.hr

– Božidar Kokić – tel: 052/210 023; mob: 091/2017 376; mail: bozidar.kokic@gmail.com

19. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

– Zoran Kačić – mob: 099/3103 379; mail: kacic.zoran@gmail.com

– Maria Kisić Kamić – mob: 098/254 586, mail: maritakisic@gmail.com

– Darka Todorić – mob: 098/1780 184; mail: hus-ured-split@st.htnet.hr

20. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

– Jelena Čugalj – tel: 040/391 943, 040/363 162; mob: 091/5111 921, 099/6391 325; mail: jcugalj1@net.hr

– Julijana Nikolić – mob: 095/8614 025, mail: julija.nikolic@hzz.hr

– Blaženka Rogina – tel: 042/312 609, mob: 099/221 406, mail: blazenka.rogina@hzz.hr

21. GRAD ZAGREB

– Damir Belošević – mob: 098/301 703; mail: damir.belosevic@zg.t-com.hr

– Sunčica Benović – tel: 01/4615 798, telefaks: 01/4624 622, mob: 098/452 434, mail: suncica.benovic@sssh.hr

– Vinko Berković – tel: 01/3694 094; mob: 099/2299 470; mail: vinko.berkovic@tht.hr

– Marija Dill Bračić – tel: 01/4628 200, 01/4628 207; telefaks: 01/4628 218; mob: 099/4628 227; mail: marija.dill@sdlsn.hr, marija.dill@gmail.com

– Tomislav Kiš – tel: 01/3024 244; telefaks: 01/3024 191; mob: 091/3566 100; mail: tkis@novisindikat.hr

– Lahorka Krsnik Cingulin – mob: 091/3430 336; mob: lahorka.krsnik@kamgrad.hr

– Danica Lisičar – mob: 01/4647 3779; mob: 091/6187 171; mail: lisicar.danica@gmail.com

– Meri Marić – mob: 091/2396 012; mail: mmaric@kras.hr

– Aida Marijan – mob: 098/381 387; mail: aida.marijan@koncar.hr

– Nataša Novaković – mob: 091/4920 218; mail: natasa.novakovic@hup.hr

– Marko Pažitka – mob: 098/696 987; mail: mpazitka.nsdmup@gmail.com

– Sanja Putrić – mob: 098/805 583; mail: sanja.kaselj@gmail.com

– Blaženka Rogan – tel: 01/3645 547, mob: 092/1886 358, mail: blazenka.rogan@gmail.com; blazenka.rogan@hrsume.hr

– Edin Sarajlić – tel: 01/2333 140; mob: 099/9829 859; mail: tajnik@sindikatpolicije.hr; edin.sarajlic1@zg.t-com.hr

– Jasenka Vukšić – tel: 01/4655 017; mob: 098/ 309 029; mail: jasenka.vuksic@sgh.hr

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka Gospodarsko-socijalnog vijeća kojom se utvrđuje lista miritelja (»Narodne novine« broj 146/11).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 50/16

Zagreb, 5. prosinca 2016.

Predsjednik
Gospodarsko-socijalnog vijeća
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.