Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici

NN 116/2016 (14.12.2016.), Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2577

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) na 32. sjednici održanoj 25. studenoga 2016.

odlučilo je

I. DALIBOR ZIDANIĆ, zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu imenuje se za zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

II. Imenovani zamjenik dužan je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-38/2016-5

Zagreb, 25. studenoga 2016.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Dražen Jelenić, v.r.