Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

NN 118/2016 (16.12.2016.), Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2589

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2017.

I.

Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 7026 dozvola.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 1800 dozvola.

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Repub­lici Hrvatskoj iznosi 5211 dozvola, i to kako slijedi:

1.

POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

20

dozvola

2.

BRODOGRADNJA

2320

dozvola

3.

GRADITELJSTVO

2080

dozvola

4.

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

175

dozvola

5.

KULTURA

23

dozvole

6.

PROMET

300

dozvola

7.

ZDRAVSTVO

15

dozvola

8.

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

40

dozvola

9.

METALNA INDUSTRIJA

200

dozvola

10.

INFORMATIKA

38

dozvola.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonsko zapošljavanje koja iznosi 15 dozvola za zapošljavanje u poljoprivredi i šumarstvu.

V.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2017. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/350

Urbroj: 50301-25/05-16-2

Zagreb, 14. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2017. GODINU

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

Ukupno

Poljoprivreda i šumarstvo

Pomoćni stočar i pastir

20

 

Sezonsko zapošljavanje – cjepljari voćaka i vinove loze

15

Ukupno:

35

Brodogradnja

Ravnač

5

 

Brusač/Čistač kovina

290

 

Brodomonter

400

 

Zavarivač

490

 

Brodocjevar

210

 

Brodoskelar

205

 

Elektrozavarivač

400

 

Bravar

40

 

Bojadiser/Antikorozist

280

Ukupno:

2320

Graditeljstvo

Tesar

700

 

Zidar

250

 

Armirač

450

 

Monter suhe gradnje-knaufer

40

 

Soboslikar-ličilac

50

 

Betonirac

120

 

Elektroinstalater

20

 

Krovopokrivač

100

 

Fasader

170

 

Keramičar

100

 

Rukovatelj kranom

80

Ukupno:

2080

Turizam i ugostiteljstvo

Turistički animator

30

 

Turistički zastupnik

30

 

Kuhar nacionalne kuhinje

Japan

5

 

Koreja

3

 

Srednja i Južna Amerika

28

 

Ostali

14

 

Maser posebnih vrsta masaža

60

 

Instruktor ronjenja

5

Ukupno:

175

Kultura

Baletni umjetnik

12

 

Orkestralni umjetnik

8

 

Operni pjevač

3

Ukupno:

23

Promet

Vozač teretnih vozila u međunarodnom prijevozu

190

 

Vozač autobusa

110

Ukupno:

300

Zdravstvo

Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom

4

 

Doktor dentalne medicine sa specijalističkom naobrazbom

4

 

Doktor medicine

7

Ukupno:

15

Prerađivačka industrija

Programer za strojeve u pletionici/tkaonici Shima ili za druge specijalizirane strojeve

5

 

Specijalist mehaničar za strojeve u pletionici/tkaonici Shima ili za druge specijalizirane strojeve

5

 

Modelar obuće

30

Ukupno:

40

Metalna
industrija

Zavarivač

100

Bravar

100

Ukupno:

200

Informatika

Softverski inženjer

30

Sistemski inženjer

3

Poslovni analitičar

5

Ukupno:

38

SVEUKUPNO

5226