Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 118/2016 (16.12.2016.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2595

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br.: 101/14, 125/14, 140/14, 147/14, 2/15, 37/15, 44/15, 134/15 i 94/16) u članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Tijekom razdoblja od 5. siječnja 2017. godine u 12.00 sati do 16. siječnja 2017. godine u 12.00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom srdelarom može imati najviše 5 ribolovnih dana.«.

Dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ribolov plivaricom srdelarom dozvoljen je u razdoblju od 21. prosinca 2016. godine u 12.00 sati do 24. prosinca 2016. godine u 12.00 sati plovilima čija duljina ne prelazi 18 metara preko svega i čiji ukupni iskrcaj do 15. prosinca 2016. godine u 12.00 nije premašio 200 tona sitne plave ribe po plovilu u 2016. godini, a čiji će popis biti objavljen na web-
-stranici Ministarstva poljoprivrede.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/46

Urbroj: 525-13/1282-16-21

Zagreb, 15. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.