Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu

NN 120/2016 (21.12.2016.), Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu

HRVATSKI SABOR

2613

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/69

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 13. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, br. 78/93., 29/94., 16/07. i 75/09.) u članku 13. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. koja je državljanin Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije,«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/115

Zagreb, 9. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatski sabor
Božo Petrov, v. r.