Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi

NN 120/2016 (21.12.2016.), Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2618

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OBVEZI VOĐENJA EVIDENCIJE OBRAČUNSKIH KOMUNALNIH MJERILA U UPORABI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se obveza, sadržaj i način vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi (u daljnjem tekstu: evidencija komunalnih mjerila).

(2) Evidenciju komunalnih mjerila iz stavka 1. ovog članka dužne su voditi pravne i fizičke osobe koje prodaju toplinsku energiju, električnu energiju, vodu i plin.

Članak 2.

(1) Evidencija komunalnih mjerila vodi se u elektroničkom obliku na računalu koja mora sadržavati ažurne podatke o svim mjerilima koja se nalaze u distributivnoj mreži odnosno u uporabi.

(2) Sadržaj evidencije komunalnih mjerila mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– redni broj,

– šifru mjerila,

– proizvođača mjerila,

– tip mjerila,

– tvornički broj mjerila (serijski broj mjerila),

– godinu proizvodnje mjerila,

– službenu oznaku tipa mjerila (tipnog odobrenja),

– godišnji ovjerni žig,

– datum isteka ovjere (ovjerno razdoblje ističe/valjanost ovjernog žiga vrijedi do),

– mjesto ugradnje mjerila (adresa potrošača kod kojeg je ugrađeno mjerilo).

Članak 3.

(1) Podaci iz članka 2. stavka 2. unose se u računalo na način kojim će se osigurati naknadni sumarni prikaz podataka i to najmanje: broj mjerila u uporabi, broj mjerila kojima je isteklo ovjerno razdoblje, broj mjerila kojima ističe ovjerno razdoblje iduće kalendarske godine i broj nedostupnih mjerila.

(2) Svi podaci koji se unose u računalo moraju imati svoju sigurnosnu (pričuvnu) kopiju pohranjenu na odgovarajućem mediju.

(3) Pričuvna kopija stvara se nakon svakog ažuriranja podataka, a najmanje jednom mjesečno (za nove podatke).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/14
Urbroj: 558-01/2-16-1
Zagreb, 16. prosinca 2016.

Zamjenik ravnatelja
mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.