Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

NN 121/2016 (23.12.2016.), Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

HRVATSKI SABOR

2627

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/79

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Članak 1.

U Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08., 88/10. i 110/15.) članak 9. mijenja se i glasi:

»Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

 

A

B

C

D

 

Prva skupina

0,16150

0,14858

0,12920

0,11628

Druga skupina

0,12920

0,11628

0,09690

0,08398

Treća skupina

0,09690

0,08398

0,06460

0,05168

.«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

 

A

B

C

D

 

Prva skupina

0,03230

0,03097

0,02774

0,02584

Druga skupina

0,02584

0,02451

0,02261

0,02128

Treća skupina

0,01938

0,01805

0,01615

0,01482

Četvrta skupina

0,01292

0,00836

0,00646

0,00646

.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/131

Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.