Odluka o imenovanju zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

NN 121/2016 (23.12.2016.), Odluka o imenovanju zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

HRVATSKI SABOR

2631

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 107/07.) Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2016. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ZAMJENICE PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Imenuje se MIRA PEKEČ KNEŽEVIĆ zamjenicom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Klasa: 021-13/16-07/41

Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.