Rješenje o imenovanju predsjednice i članica Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

NN 121/2016 (23.12.2016.), Rješenje o imenovanju predsjednice i članica Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2653

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 8. stavka 2. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 86/08, 80/13 i 82/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANICA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

1. Imenuje se IRENA BAČELIĆ predsjednicom Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, na prijedlog ministra nadležnog za rad.

2. Za članice Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, imenuju se:

– JASENKA VUKŠIĆ, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, kao predstavnica sindikata

– ADMIRA RIBIČIĆ, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, kao predstavnica poslodavaca.

Klasa: 080-02/16-01/583

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 14. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.