Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa

NN 121/2016 (23.12.2016.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2663

Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O DOZVOLAMA, OVLAŠTENJIMA I POSEBNIM OVLASTIMA KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa (»Narodne novine« broj 75/13, 142/13 i 109/14).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-01/194
Urbroj: 530-06-1-1-16-2
Zagreb,14. prosinca 2016.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.