Odluka o prodajnim cijenama prigodnoga zlatnog kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke

NN 121/2016 (23.12.2016.), Odluka o prodajnim cijenama prigodnoga zlatnog kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2667

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 19. prosinca 2016. donio je

ODLUKU

O PRODAJNIM CIJENAMA PRIGODNOGA ZLATNOG KOVANOG NOVCA IZDANJA HRVATSKE NARODNE BANKE

I.

Ovom se Odlukom zbog promjene poreznog tretmana investicijskog zlata u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/2013., 148/2013. i 143/2014.; Rješenje USRH 99/2013 i 153/2013) određuju prodajne cijene prigodnoga zlatnog kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke.

II.

1. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca »Ivan Pavao II.« (»Narodne novine«, br. 64/1994., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 12. mijenjaju se podtočke 1. – 3. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 1000 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 100 kuna prodavat će se po cijeni od 3.762,00 kune za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 3.470,00 kuna; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a i

3) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 292,00 kune uvećanoj za PDV.«.

2. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 64/1994., 70/1994., 91/1994., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 16. mijenjaju se podtočke 1. – 4. na način da glase:

»1) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.804,00 kune; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 416,00 kuna uvećanoj za PDV,

3) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 292,00 kune uvećanoj za PDV i

4) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 200 i 100 kuna prodavat će se po cijeni od 2.512,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.«.

3. U Odluci o izdavanju i prodaji drugog izdanja prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 86/1994., 91/1994., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 16. mijenjaju se podtočke 1. – 4. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 200 i 100 kuna po cijeni od 2.512,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.804,00 kune; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

3) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 416,00 kuna uvećanoj za PDV i

4) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 292,00 kune uvećanoj za PDV.«.

4. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990. – 1995. godine (»Narodne novine«, br. 31/1995., 35/1995., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 18. mijenjaju se podtočke 1. – 7. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 1000 i 500 kuna te prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 200, 150 i 100 kuna po cijeni od 6.308,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 1000 kuna te prigodnoga srebrnog kovanog novca od 200 i 100 kuna po cijeni od 4.178,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

3) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 150 kuna po cijeni od 2.130,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

4) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.804,00 kune; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

5) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 416,00 kuna uvećanoj za PDV,

6) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 326,00 kuna uvećanoj za PDV i

7) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 292,00 kune uvećanoj za PDV.«.

5. U Odluci o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna »500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala« (»Narodne novine«, br. 91/1995., 106/1995., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) mijenja se točka 6. na način da glasi:

»Prigodni zlatni suvenirni kovani novac od 5 kuna prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 5.310,00 kuna. Navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.«

6. U Odluci o izdavanju prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita (»Narodne novine«, br. 91/1995., 108/1999., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 15. mijenjaju se podtočke 1. – 8. na način da glase:

»1) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.804,00 kune; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 416,00 kuna uvećanoj za PDV,

3) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 292,00 kune uvećanoj za PDV,

4) komplet I. po cijeni od 5.982,00 kune za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

5) komplet II. po cijeni od 3.886,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

6) komplet III. po cijeni od 2.096,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

7) komplet IV. po cijeni od 5.274,00 kune za komplet; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a i

8) komplet V. po cijeni od 708,00 kuna za komplet uvećanoj za PDV.«.

7. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu šest stoljeća sveučilišne nastave u Zadru (»Narodne novine«, br. 87/1996., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 12. mijenjaju se podtočke 1. – 3. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 200 kuna po cijeni od 2.220,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.804,00 kune; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a i

3) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 416,00 kuna uvećanoj za PDV.«.

8. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 800. obljetnice spomena imena grada Osijeka (»Narodne novine«, br. 87/1996., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 14. mijenjaju se podtočke 1. – 4. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 200 i 150 kuna po cijeni od 2.546,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.804,00 kune; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

3) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 416,00 kuna uvećanoj za PDV i

4) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 326,00 kuna uvećanoj za PDV.«.

9. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca »Prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman« (»Narodne novine«, br. 49/1997., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 15. mijenjaju se podtočke 1. – 4. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 1000 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 200 i 150 kuna po cijeni od 4.212,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 3.470,00 kuna; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

3) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 416,00 kuna uvećanoj za PDV i

4) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 326,00 kuna uvećanoj za PDV.«.

10. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca »Vukovar« (»Narodne novine«, br. 58/1997., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 13. mijenjaju se podtočke 1. i 2. na način da glase:

»1) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.804,00 kune; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a i

2) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 326,00 kuna uvećanoj za PDV.«.

11. U Odluci o izdavanju i prodaji zlatnog i srebrenog kovanog novca »Baranja« (»Narodne novine«, br. 121/1997., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 17. mijenjaju se podtočke 1. – 7. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 1000 i 500 kuna te prigodnoga srebrnog kovanog novca od 200 i 150 kuna po cijeni od 6.016,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 1000 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 200 kuna po cijeni od 3.886,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

3) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 150 kuna po cijeni od 2.130,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

4) prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 3.470,00 kuna; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

5) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.804,00 kune; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

6) prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 416,00 kuna uvećanoj za PDV i

7) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 326,00 kuna uvećanoj za PDV.«.

12. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog i srebrnog kovanog novca »100. obljetnica rođenja kardinala Alojzija Stepinca« (»Narodne novine«, br. 48/1998., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) u točki 13. mijenjaju se podtočke 1. – 3. na način da glase:

»1) komplet prigodnoga zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnoga srebrnog kovanog novca od 150 kuna po cijeni od 2.130,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.804,00 kune; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a i

3) prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 326,00 kuna uvećanoj za PDV.«.

13. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog kovanog novca »10. obljetnica konstituiranja Hrvatskoga državnog sabora 30. V. 1990. – 30. V. 2000.« (»Narodne novine«, br. 50/2000., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) mijenja se točka 8. na način da glasi:

»Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 1.804,00 kune. Navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.«

14. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Andrija Mohorovičić« (»Narodne novine«, br. 22/2008., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) mijenja se točka 7. na način da glasi:

»Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 3.470,00 kuna. Navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.«

15. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »500. obljetnica rođenja Marina Držića« (»Narodne novine«, br. 107/2008., 34/2010., 120/2010. i 128/2012.) mijenja se točka 7. na način da glasi:

»Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 3.470,00 kuna. Navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.«

16. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »200. obljetnica rođenja Louisa Braillea« (»Narodne novine«, br. 48/2010., 120/2010. i 128/2012.) mijenja se točka 7. na način da glasi:

»Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 366,00 kuna. Navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.«

17. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Kralj Tomislav« (»Narodne novine«, br. 74/2010., 120/2010. i 128/2012.) mijenja se točka 7. na način da glasi:

»Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 720,00 kuna. Navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.«

18. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Čipkarstvo u Hrvatskoj« (»Narodne novine«, br. 133/2011.) mijenja se točka 7. na način da glasi:

»Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 366,00 kuna. Navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.«

19. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013.« (»Narodne novine«, br. 71/2013.) u točki 13. mijenjaju se podtočke 1. – 3. na način da glase:

»1) komplet koji sadržava zlatni kovani novac od 1000 kuna iz točke 2. ove Odluke i srebrni kovani novac od 100 kuna iz točke 3. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 3.762,00 kune za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a,

2) prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 3.470,00 kuna; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a i

3) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna iz točke 3. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 292,00 kune, uvećanoj za PDV.«.

20. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »Sinjska alka, 1715. – 2015.« (»Narodne novine«, br. 86/2014.) u točki 15. mijenjaju se podtočke a) – d) na način da glase:

»a) Komplet koji sadržava prigodni zlatni kovani novac od 1000 i 20 kuna iz točke 2. ove Odluke i prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz točke 3. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 4.606,00 kuna za komplet, pri čemu se cijena srebrnoga kovanog novca uvećava za PDV. Navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.

b) Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 3.470,00 kuna. Navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.

c) Prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 720,00 kuna. Navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a.

d) Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz točke 3. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 416,00 kuna, uvećanoj za PDV.«

21. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, 1815. – 2015.« (»Narodne novine«, br. 67/2015.) u točki 13. mijenja se podtočka 1. na način da glasi:

»1) prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 720,00 kuna; navedeni zlatni kovani novac smatra se investicijskim zlatom, te je njegova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a i«.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage:

– članak II. točka 18. i članak III. točke 1., 2., 3., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 21., 30. i 31. Odluke o dopunama odluka Hrvatske narodne banke o izdavanju numizmatičkih kompleta, izdavanju dukata i izdavanju i prodaji kovanog novca (»Narodne novine«, br. 34/2010.),

– članak II. točke 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 20., 28., 29., 30. i 32. Odluke o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 120/2010.) i

– članak II. točke 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 20., 29., 30., 31. i 33. Odluke o izmjeni Odluke o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 128/2012.).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Broj: 822/2016.

Zagreb, 19. prosinca 2016.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.