Odluka o dopuni Odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

NN 122/2016 (28.12.2016.), Odluka o dopuni Odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

Ministarstvo unutarnjih poslova

2676

Na temelju članka 261. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14 i 64/15) ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

Članak 1.

U Odluci o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine«, broj: 122/14) u članku 1. iza tabele »Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila« dodaje se napomena koja glasi:

»Naknada za administrativne poslove oko registracije vozila iz rednog broja 14. ne naplaćuje se prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila.«.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Broj: 511-01-152-81203/2-2016.

Zagreb, 23. prosinca 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.