Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

NN 122/2016 (28.12.2016.), Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2682

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine drugog regulacijskog razdoblja 2017. – 2021., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 31/15) i Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
(»Narodne novine«, broj 137/15).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/19

Urbroj: 371-01/16-37

Zagreb, 16. prosinca 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE ZA GODINE DRUGOG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2017. – 2021.

Energetski subjekt: BROD-PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0256

0,0273

0,0292

0,0312

0,0333

kn/kWh

TM2

0,0256

0,0273

0,0292

0,0312

0,0333

kn/kWh

TM3

0,0230

0,0246

0,0263

0,0281

0,0300

kn/kWh

TM4

0,0205

0,0218

0,0234

0,0250

0,0266

kn/kWh

TM5

0,0192

0,0205

0,0219

0,0234

0,0250

kn/kWh

TM6

0,0179

0,0191

0,0204

0,0218

0,0233

kn/kWh

TM7

0,0166

0,0177

0,0190

0,0203

0,0216

kn/kWh

TM8

0,0154

0,0164

0,0175

0,0187

0,0200

kn/kWh

TM9

0,0141

0,0150

0,0161

0,0172

0,0183

kn/kWh

TM10

0,0141

0,0150

0,0161

0,0172

0,0183

kn/kWh

TM11

0,0128

0,0137

0,0146

0,0156

0,0167

kn/kWh

TM12

0,0102

0,0109

0,0117

0,0125

0,0133

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ČAPLIN d.o.o.
Sv. Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0330

0,0332

0,0334

0,0336

0,0338

kn/kWh

TM2

0,0330

0,0332

0,0334

0,0336

0,0338

kn/kWh

TM3

0,0264

0,0266

0,0267

0,0269

0,0270

kn/kWh

TM4

0,0264

0,0266

0,0267

0,0269

0,0270

kn/kWh

TM5

0,0264

0,0266

0,0267

0,0269

0,0270

kn/kWh

TM6

0,0264

0,0266

0,0267

0,0269

0,0270

kn/kWh

TM7

0,0231

0,0232

0,0234

0,0235

0,0237

kn/kWh

TM8

0,0215

0,0216

0,0217

0,0218

0,0220

kn/kWh

TM9

0,0182

0,0183

0,0184

0,0185

0,0186

kn/kWh

TM10

0,0149

0,0149

0,0150

0,0151

0,0152

kn/kWh

TM11

0,0116

0,0116

0,0117

0,0118

0,0118

kn/kWh

TM12

0,0083

0,0083

0,0084

0,0084

0,0085

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.
Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0351

0,0327

0,0309

0,0296

0,0283

kn/kWh

TM2

0,0305

0,0284

0,0269

0,0257

0,0246

kn/kWh

TM3

0,0275

0,0256

0,0242

0,0231

0,0221

kn/kWh

TM4

0,0259

0,0241

0,0229

0,0218

0,0209

kn/kWh

TM5

0,0244

0,0227

0,0215

0,0206

0,0197

kn/kWh

TM6

0,0229

0,0213

0,0202

0,0193

0,0185

kn/kWh

TM7

0,0214

0,0199

0,0188

0,0180

0,0172

kn/kWh

TM8

0,0198

0,0185

0,0175

0,0167

0,0160

kn/kWh

TM9

0,0168

0,0156

0,0148

0,0141

0,0135

kn/kWh

TM10

0,0137

0,0128

0,0121

0,0116

0,0111

kn/kWh

TM11

0,0107

0,0099

0,0094

0,0090

0,0086

kn/kWh

TM12

0,0076

0,0071

0,0067

0,0064

0,0062

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DUKOM PLIN d.o.o.
Josipa Zorića 106, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0349

0,0355

0,0361

0,0367

0,0372

kn/kWh

TM2

0,0349

0,0355

0,0361

0,0367

0,0372

kn/kWh

TM3

0,0279

0,0284

0,0289

0,0294

0,0298

kn/kWh

TM4

0,0262

0,0266

0,0271

0,0275

0,0279

kn/kWh

TM5

0,0244

0,0249

0,0253

0,0257

0,0260

kn/kWh

TM6

0,0227

0,0231

0,0235

0,0239

0,0242

kn/kWh

TM7

0,0209

0,0213

0,0217

0,0220

0,0223

kn/kWh

TM8

0,0192

0,0195

0,0199

0,0202

0,0205

kn/kWh

TM9

0,0140

0,0142

0,0144

0,0147

0,0149

kn/kWh

TM10

0,0105

0,0107

0,0108

0,0110

0,0112

kn/kWh

TM11

0,0070

0,0071

0,0072

0,0073

0,0074

kn/kWh

TM12

0,0035

0,0036

0,0036

0,0037

0,0037

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ELEKTROMETAL – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.
Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0522

0,0554

0,0589

0,0625

0,0664

kn/kWh

TM2

0,0435

0,0462

0,0491

0,0521

0,0553

kn/kWh

TM3

0,0413

0,0439

0,0466

0,0495

0,0525

kn/kWh

TM4

0,0392

0,0416

0,0442

0,0469

0,0498

kn/kWh

TM5

0,0370

0,0393

0,0417

0,0443

0,0470

kn/kWh

TM6

0,0348

0,0370

0,0393

0,0417

0,0442

kn/kWh

TM7

0,0348

0,0370

0,0393

0,0417

0,0442

kn/kWh

TM8

0,0326

0,0347

0,0368

0,0391

0,0415

kn/kWh

TM9

0,0305

0,0323

0,0344

0,0365

0,0387

kn/kWh

TM10

0,0261

0,0277

0,0295

0,0313

0,0332

kn/kWh

TM11

0,0218

0,0231

0,0246

0,0261

0,0277

kn/kWh

TM12

0,0174

0,0185

0,0196

0,0208

0,0221

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: ENERGO d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0975

0,0994

0,1015

0,1036

0,1059

kn/kWh

TM2

0,0886

0,0904

0,0923

0,0942

0,0963

kn/kWh

TM3

0,0886

0,0904

0,0923

0,0942

0,0963

kn/kWh

TM4

0,0842

0,0859

0,0877

0,0895

0,0915

kn/kWh

TM5

0,0797

0,0814

0,0831

0,0848

0,0867

kn/kWh

TM6

0,0753

0,0768

0,0785

0,0801

0,0819

kn/kWh

TM7

0,0709

0,0723

0,0738

0,0754

0,0770

kn/kWh

TM8

0,0665

0,0678

0,0692

0,0707

0,0722

kn/kWh

TM9

0,0620

0,0633

0,0646

0,0659

0,0674

kn/kWh

TM10

0,0532

0,0542

0,0554

0,0565

0,0578

kn/kWh

TM11

0,0443

0,0452

0,0462

0,0471

0,0482

kn/kWh

TM12

0,0354

0,0362

0,0369

0,0377

0,0385

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO METAN d.o.o.
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0584

0,0571

0,0558

0,0545

0,0533

kn/kWh

TM2

0,0449

0,0439

0,0429

0,0419

0,0410

kn/kWh

TM3

0,0449

0,0439

0,0429

0,0419

0,0410

kn/kWh

TM4

0,0427

0,0417

0,0408

0,0398

0,0390

kn/kWh

TM5

0,0404

0,0395

0,0386

0,0377

0,0369

kn/kWh

TM6

0,0382

0,0373

0,0365

0,0356

0,0349

kn/kWh

TM7

0,0359

0,0351

0,0343

0,0335

0,0328

kn/kWh

TM8

0,0337

0,0329

0,0322

0,0314

0,0308

kn/kWh

TM9

0,0314

0,0307

0,0300

0,0293

0,0287

kn/kWh

TM10

0,0269

0,0263

0,0257

0,0251

0,0246

kn/kWh

TM11

0,0225

0,0220

0,0215

0,0210

0,0205

kn/kWh

TM12

0,0180

0,0176

0,0172

0,0168

0,0164

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: EVN CROATIA PLIN d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0917

0,0958

0,0992

0,0998

0,1003

kn/kWh

TM2

0,0917

0,0958

0,0992

0,0998

0,1003

kn/kWh

TM3

0,0917

0,0958

0,0992

0,0998

0,1003

kn/kWh

TM4

0,0871

0,0910

0,0942

0,0948

0,0953

kn/kWh

TM5

0,0825

0,0862

0,0893

0,0898

0,0903

kn/kWh

TM6

0,0779

0,0814

0,0843

0,0848

0,0853

kn/kWh

TM7

0,0734

0,0766

0,0794

0,0798

0,0802

kn/kWh

TM8

0,0688

0,0719

0,0744

0,0749

0,0752

kn/kWh

TM9

0,0642

0,0671

0,0694

0,0699

0,0702

kn/kWh

TM10

0,0550

0,0575

0,0595

0,0599

0,0602

kn/kWh

TM11

0,0459

0,0479

0,0496

0,0499

0,0502

kn/kWh

TM12

0,0367

0,0383

0,0397

0,0399

0,0401

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.
Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0553

0,0584

0,0616

0,0650

0,0685

kn/kWh

TM2

0,0553

0,0584

0,0616

0,0650

0,0685

kn/kWh

TM3

0,0553

0,0584

0,0616

0,0650

0,0685

kn/kWh

TM4

0,0525

0,0555

0,0585

0,0618

0,0651

kn/kWh

TM5

0,0498

0,0526

0,0554

0,0585

0,0617

kn/kWh

TM6

0,0470

0,0496

0,0524

0,0553

0,0582

kn/kWh

TM7

0,0442

0,0467

0,0493

0,0520

0,0548

kn/kWh

TM8

0,0415

0,0438

0,0462

0,0488

0,0514

kn/kWh

TM9

0,0387

0,0409

0,0431

0,0455

0,0480

kn/kWh

TM10

0,0332

0,0350

0,0370

0,0390

0,0411

kn/kWh

TM11

0,0277

0,0292

0,0308

0,0325

0,0343

kn/kWh

TM12

0,0221

0,0234

0,0246

0,0260

0,0274

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0459

0,0497

0,0533

0,0559

0,0572

kn/kWh

TM2

0,0353

0,0382

0,0410

0,0430

0,0440

kn/kWh

TM3

0,0300

0,0325

0,0349

0,0366

0,0374

kn/kWh

TM4

0,0282

0,0306

0,0328

0,0344

0,0352

kn/kWh

TM5

0,0265

0,0287

0,0308

0,0323

0,0330

kn/kWh

TM6

0,0247

0,0267

0,0287

0,0301

0,0308

kn/kWh

TM7

0,0229

0,0248

0,0267

0,0280

0,0286

kn/kWh

TM8

0,0212

0,0229

0,0246

0,0258

0,0264

kn/kWh

TM9

0,0159

0,0172

0,0185

0,0194

0,0198

kn/kWh

TM10

0,0124

0,0134

0,0144

0,0151

0,0154

kn/kWh

TM11

0,0088

0,0096

0,0103

0,0108

0,0110

kn/kWh

TM12

0,0053

0,0057

0,0062

0,0065

0,0066

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0361

0,0369

0,0378

0,0386

0,0395

kn/kWh

TM2

0,0361

0,0369

0,0378

0,0386

0,0395

kn/kWh

TM3

0,0361

0,0369

0,0378

0,0386

0,0395

kn/kWh

TM4

0,0325

0,0332

0,0340

0,0347

0,0356

kn/kWh

TM5

0,0325

0,0332

0,0340

0,0347

0,0356

kn/kWh

TM6

0,0307

0,0314

0,0321

0,0328

0,0336

kn/kWh

TM7

0,0289

0,0295

0,0302

0,0309

0,0316

kn/kWh

TM8

0,0271

0,0277

0,0284

0,0290

0,0296

kn/kWh

TM9

0,0253

0,0258

0,0265

0,0270

0,0277

kn/kWh

TM10

0,0217

0,0221

0,0227

0,0232

0,0237

kn/kWh

TM11

0,0181

0,0185

0,0189

0,0193

0,0198

kn/kWh

TM12

0,0144

0,0148

0,0151

0,0154

0,0158

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: HUMPLIN d.o.o.
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0673

0,0754

0,0774

0,0793

0,0815

kn/kWh

TM2

0,0518

0,0580

0,0595

0,0610

0,0627

kn/kWh

TM3

0,0518

0,0580

0,0595

0,0610

0,0627

kn/kWh

TM4

0,0492

0,0551

0,0565

0,0580

0,0596

kn/kWh

TM5

0,0466

0,0522

0,0536

0,0549

0,0564

kn/kWh

TM6

0,0440

0,0493

0,0506

0,0519

0,0533

kn/kWh

TM7

0,0414

0,0464

0,0476

0,0488

0,0502

kn/kWh

TM8

0,0388

0,0435

0,0446

0,0458

0,0470

kn/kWh

TM9

0,0362

0,0406

0,0417

0,0427

0,0439

kn/kWh

TM10

0,0311

0,0348

0,0357

0,0366

0,0376

kn/kWh

TM11

0,0259

0,0290

0,0298

0,0305

0,0314

kn/kWh

TM12

0,0207

0,0232

0,0238

0,0244

0,0251

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVAPLIN d.o.o.
Moslavačka ulica 13, 10310 Ivanić-Grad

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0407

0,0445

0,0485

0,0528

0,0573

kn/kWh

TM2

0,0407

0,0445

0,0485

0,0528

0,0573

kn/kWh

TM3

0,0326

0,0356

0,0388

0,0422

0,0458

kn/kWh

TM4

0,0305

0,0334

0,0364

0,0396

0,0430

kn/kWh

TM5

0,0285

0,0312

0,0340

0,0370

0,0401

kn/kWh

TM6

0,0265

0,0289

0,0315

0,0343

0,0372

kn/kWh

TM7

0,0252

0,0276

0,0301

0,0327

0,0355

kn/kWh

TM8

0,0240

0,0263

0,0286

0,0312

0,0338

kn/kWh

TM9

0,0228

0,0249

0,0272

0,0296

0,0321

kn/kWh

TM10

0,0216

0,0236

0,0257

0,0280

0,0304

kn/kWh

TM11

0,0204

0,0223

0,0243

0,0264

0,0287

kn/kWh

TM12

0,0163

0,0178

0,0194

0,0211

0,0229

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: IVKOM-PLIN d.o.o.
Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0399

0,0402

0,0403

0,0405

0,0405

kn/kWh

TM2

0,0363

0,0365

0,0366

0,0368

0,0368

kn/kWh

TM3

0,0356

0,0358

0,0359

0,0361

0,0361

kn/kWh

TM4

0,0345

0,0347

0,0348

0,0350

0,0350

kn/kWh

TM5

0,0327

0,0329

0,0329

0,0331

0,0331

kn/kWh

TM6

0,0309

0,0310

0,0311

0,0313

0,0313

kn/kWh

TM7

0,0290

0,0292

0,0293

0,0294

0,0294

kn/kWh

TM8

0,0272

0,0274

0,0275

0,0276

0,0276

kn/kWh

TM9

0,0254

0,0256

0,0256

0,0258

0,0258

kn/kWh

TM10

0,0218

0,0219

0,0220

0,0221

0,0221

kn/kWh

TM11

0,0182

0,0183

0,0183

0,0184

0,0184

kn/kWh

TM12

0,0145

0,0146

0,0146

0,0147

0,0147

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

10

10

10

10

10

kn

TM4

20

20

20

20

20

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: KOMUNALIJE – PLIN d.o.o.
Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0510

0,0576

0,0648

0,0726

0,0812

kn/kWh

TM2

0,0425

0,0480

0,0540

0,0605

0,0677

kn/kWh

TM3

0,0383

0,0432

0,0486

0,0545

0,0609

kn/kWh

TM4

0,0361

0,0408

0,0459

0,0514

0,0575

kn/kWh

TM5

0,0361

0,0408

0,0459

0,0514

0,0575

kn/kWh

TM6

0,0361

0,0408

0,0459

0,0514

0,0575

kn/kWh

TM7

0,0255

0,0288

0,0324

0,0363

0,0406

kn/kWh

TM8

0,0234

0,0264

0,0297

0,0333

0,0372

kn/kWh

TM9

0,0170

0,0192

0,0216

0,0242

0,0271

kn/kWh

TM10

0,0128

0,0144

0,0162

0,0182

0,0203

kn/kWh

TM11

0,0085

0,0096

0,0108

0,0121

0,0135

kn/kWh

TM12

0,0043

0,0048

0,0054

0,0061

0,0068

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOPRIVNICA PLIN d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0399

0,0395

0,0392

0,0389

0,0385

kn/kWh

TM2

0,0399

0,0395

0,0392

0,0389

0,0385

kn/kWh

TM3

0,0399

0,0395

0,0392

0,0389

0,0385

kn/kWh

TM4

0,0379

0,0375

0,0372

0,0370

0,0366

kn/kWh

TM5

0,0359

0,0356

0,0353

0,0350

0,0347

kn/kWh

TM6

0,0339

0,0336

0,0333

0,0331

0,0327

kn/kWh

TM7

0,0319

0,0316

0,0314

0,0311

0,0308

kn/kWh

TM8

0,0299

0,0296

0,0294

0,0292

0,0289

kn/kWh

TM9

0,0279

0,0277

0,0274

0,0272

0,0270

kn/kWh

TM10

0,0239

0,0237

0,0235

0,0233

0,0231

kn/kWh

TM11

0,0200

0,0198

0,0196

0,0195

0,0193

kn/kWh

TM12

0,0160

0,0158

0,0157

0,0156

0,0154

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0632

0,0637

0,0643

0,0648

0,0653

kn/kWh

TM2

0,0632

0,0637

0,0643

0,0648

0,0653

kn/kWh

TM3

0,0506

0,0510

0,0514

0,0518

0,0522

kn/kWh

TM4

0,0474

0,0478

0,0482

0,0486

0,0490

kn/kWh

TM5

0,0442

0,0446

0,0450

0,0454

0,0457

kn/kWh

TM6

0,0411

0,0414

0,0418

0,0421

0,0424

kn/kWh

TM7

0,0379

0,0382

0,0386

0,0389

0,0392

kn/kWh

TM8

0,0348

0,0350

0,0354

0,0356

0,0359

kn/kWh

TM9

0,0253

0,0255

0,0257

0,0259

0,0261

kn/kWh

TM10

0,0190

0,0191

0,0193

0,0194

0,0196

kn/kWh

TM11

0,0126

0,0127

0,0129

0,0130

0,0131

kn/kWh

TM12

0,0063

0,0064

0,0064

0,0065

0,0065

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: MONTCOGIM – PLINARA d.o.o.
Trg Ante Starčevića 3 A, 10431 Sveta Nedjelja

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0650

0,0649

0,0646

0,0643

0,0643

kn/kWh

TM2

0,0520

0,0519

0,0517

0,0514

0,0514

kn/kWh

TM3

0,0494

0,0493

0,0491

0,0488

0,0488

kn/kWh

TM4

0,0468

0,0467

0,0465

0,0463

0,0463

kn/kWh

TM5

0,0442

0,0441

0,0439

0,0437

0,0437

kn/kWh

TM6

0,0416

0,0415

0,0414

0,0411

0,0411

kn/kWh

TM7

0,0390

0,0389

0,0388

0,0386

0,0386

kn/kWh

TM8

0,0364

0,0363

0,0362

0,0360

0,0360

kn/kWh

TM9

0,0338

0,0337

0,0336

0,0334

0,0334

kn/kWh

TM10

0,0286

0,0285

0,0284

0,0283

0,0283

kn/kWh

TM11

0,0234

0,0234

0,0233

0,0231

0,0231

kn/kWh

TM12

0,0182

0,0182

0,0181

0,0180

0,0180

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MOSLAVINA PLIN d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0384

0,0387

0,0389

0,0391

0,0393

kn/kWh

TM2

0,0384

0,0387

0,0389

0,0391

0,0393

kn/kWh

TM3

0,0307

0,0310

0,0311

0,0313

0,0314

kn/kWh

TM4

0,0288

0,0290

0,0292

0,0293

0,0295

kn/kWh

TM5

0,0269

0,0271

0,0272

0,0274

0,0275

kn/kWh

TM6

0,0250

0,0252

0,0253

0,0254

0,0255

kn/kWh

TM7

0,0230

0,0232

0,0233

0,0235

0,0236

kn/kWh

TM8

0,0211

0,0213

0,0214

0,0215

0,0216

kn/kWh

TM9

0,0154

0,0155

0,0156

0,0156

0,0157

kn/kWh

TM10

0,0115

0,0116

0,0117

0,0117

0,0118

kn/kWh

TM11

0,0077

0,0077

0,0078

0,0078

0,0079

kn/kWh

TM12

0,0038

0,0039

0,0039

0,0039

0,0039

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: PAKRAC-PLIN d.o.o.
Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0400

0,0450

0,0504

0,0566

0,0614

kn/kWh

TM2

0,0308

0,0346

0,0388

0,0435

0,0472

kn/kWh

TM3

0,0308

0,0346

0,0388

0,0435

0,0472

kn/kWh

TM4

0,0293

0,0329

0,0369

0,0413

0,0448

kn/kWh

TM5

0,0277

0,0311

0,0349

0,0392

0,0425

kn/kWh

TM6

0,0262

0,0294

0,0330

0,0370

0,0401

kn/kWh

TM7

0,0246

0,0277

0,0310

0,0348

0,0378

kn/kWh

TM8

0,0231

0,0260

0,0291

0,0326

0,0354

kn/kWh

TM9

0,0216

0,0242

0,0272

0,0305

0,0330

kn/kWh

TM10

0,0185

0,0208

0,0233

0,0261

0,0283

kn/kWh

TM11

0,0154

0,0173

0,0194

0,0218

0,0236

kn/kWh

TM12

0,0123

0,0138

0,0155

0,0174

0,0189

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: PAPUK PLIN d.o.o.
Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0495

0,0504

0,0514

0,0523

0,0532

kn/kWh

TM2

0,0381

0,0388

0,0395

0,0402

0,0409

kn/kWh

TM3

0,0381

0,0388

0,0395

0,0402

0,0409

kn/kWh

TM4

0,0362

0,0369

0,0375

0,0382

0,0389

kn/kWh

TM5

0,0343

0,0349

0,0356

0,0362

0,0368

kn/kWh

TM6

0,0324

0,0330

0,0336

0,0342

0,0348

kn/kWh

TM7

0,0305

0,0310

0,0316

0,0322

0,0327

kn/kWh

TM8

0,0286

0,0291

0,0296

0,0302

0,0307

kn/kWh

TM9

0,0267

0,0272

0,0277

0,0281

0,0286

kn/kWh

TM10

0,0229

0,0233

0,0237

0,0241

0,0245

kn/kWh

TM11

0,0191

0,0194

0,0198

0,0201

0,0205

kn/kWh

TM12

0,0152

0,0155

0,0158

0,0161

0,0164

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN d.o.o.
Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0376

0,0386

0,0396

0,0407

0,0417

kn/kWh

TM2

0,0327

0,0336

0,0344

0,0354

0,0363

kn/kWh

TM3

0,0294

0,0302

0,0310

0,0319

0,0327

kn/kWh

TM4

0,0278

0,0286

0,0292

0,0301

0,0309

kn/kWh

TM5

0,0262

0,0269

0,0275

0,0283

0,0290

kn/kWh

TM6

0,0245

0,0252

0,0258

0,0266

0,0272

kn/kWh

TM7

0,0229

0,0235

0,0241

0,0248

0,0254

kn/kWh

TM8

0,0229

0,0235

0,0241

0,0248

0,0254

kn/kWh

TM9

0,0213

0,0218

0,0224

0,0230

0,0236

kn/kWh

TM10

0,0180

0,0185

0,0189

0,0195

0,0200

kn/kWh

TM11

0,0147

0,0151

0,0155

0,0159

0,0163

kn/kWh

TM12

0,0082

0,0084

0,0086

0,0089

0,0091

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Jertovec 150, 49282 Konjščina

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0900

0,0900

0,0900

0,0900

0,0900

kn/kWh

TM2

0,0692

0,0692

0,0692

0,0692

0,0692

kn/kWh

TM3

0,0657

0,0657

0,0657

0,0657

0,0657

kn/kWh

TM4

0,0623

0,0623

0,0623

0,0623

0,0623

kn/kWh

TM5

0,0588

0,0588

0,0588

0,0588

0,0588

kn/kWh

TM6

0,0519

0,0519

0,0519

0,0519

0,0519

kn/kWh

TM7

0,0415

0,0415

0,0415

0,0415

0,0415

kn/kWh

TM8

0,0415

0,0415

0,0415

0,0415

0,0415

kn/kWh

TM9

0,0381

0,0381

0,0381

0,0381

0,0381

kn/kWh

TM10

0,0311

0,0311

0,0311

0,0311

0,0311

kn/kWh

TM11

0,0242

0,0242

0,0242

0,0242

0,0242

kn/kWh

TM12

0,0173

0,0173

0,0173

0,0173

0,0173

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: PLIN VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0400

0,0413

0,0426

0,0439

0,0453

kn/kWh

TM2

0,0320

0,0330

0,0341

0,0351

0,0362

kn/kWh

TM3

0,0320

0,0330

0,0341

0,0351

0,0362

kn/kWh

TM4

0,0304

0,0314

0,0324

0,0333

0,0344

kn/kWh

TM5

0,0288

0,0297

0,0307

0,0316

0,0326

kn/kWh

TM6

0,0272

0,0281

0,0290

0,0298

0,0308

kn/kWh

TM7

0,0256

0,0264

0,0273

0,0281

0,0290

kn/kWh

TM8

0,0240

0,0248

0,0256

0,0263

0,0272

kn/kWh

TM9

0,0224

0,0231

0,0239

0,0246

0,0253

kn/kWh

TM10

0,0192

0,0198

0,0205

0,0211

0,0217

kn/kWh

TM11

0,0160

0,0165

0,0171

0,0176

0,0181

kn/kWh

TM12

0,0128

0,0132

0,0136

0,0140

0,0145

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN VTC d.o.o.
Trg bana Josipa Jelačića 21/II, 33000 Virovitica

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0508

0,0523

0,0537

0,0549

0,0560

kn/kWh

TM2

0,0391

0,0402

0,0413

0,0422

0,0431

kn/kWh

TM3

0,0391

0,0402

0,0413

0,0422

0,0431

kn/kWh

TM4

0,0371

0,0382

0,0392

0,0401

0,0409

kn/kWh

TM5

0,0352

0,0362

0,0372

0,0380

0,0388

kn/kWh

TM6

0,0332

0,0342

0,0351

0,0359

0,0366

kn/kWh

TM7

0,0313

0,0322

0,0330

0,0338

0,0345

kn/kWh

TM8

0,0293

0,0302

0,0310

0,0317

0,0323

kn/kWh

TM9

0,0274

0,0281

0,0289

0,0295

0,0302

kn/kWh

TM10

0,0235

0,0241

0,0248

0,0253

0,0259

kn/kWh

TM11

0,0196

0,0201

0,0207

0,0211

0,0216

kn/kWh

TM12

0,0156

0,0161

0,0165

0,0169

0,0172

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0623

0,0637

0,0653

0,0668

0,0684

kn/kWh

TM2

0,0479

0,0490

0,0502

0,0514

0,0526

kn/kWh

TM3

0,0479

0,0490

0,0502

0,0514

0,0526

kn/kWh

TM4

0,0455

0,0466

0,0477

0,0488

0,0500

kn/kWh

TM5

0,0431

0,0441

0,0452

0,0463

0,0473

kn/kWh

TM6

0,0407

0,0417

0,0427

0,0437

0,0447

kn/kWh

TM7

0,0383

0,0392

0,0402

0,0411

0,0421

kn/kWh

TM8

0,0359

0,0368

0,0377

0,0386

0,0395

kn/kWh

TM9

0,0240

0,0245

0,0251

0,0257

0,0263

kn/kWh

TM10

0,0144

0,0147

0,0151

0,0154

0,0158

kn/kWh

TM11

0,0120

0,0123

0,0126

0,0129

0,0132

kn/kWh

TM12

0,0096

0,0098

0,0100

0,0103

0,0105

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: PLINARA d.o.o.
Industrijska 17, Pula

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,1037

0,1058

0,1080

0,1101

0,1124

kn/kWh

TM2

0,0943

0,0962

0,0982

0,1001

0,1022

kn/kWh

TM3

0,0943

0,0962

0,0982

0,1001

0,1022

kn/kWh

TM4

0,0896

0,0914

0,0933

0,0951

0,0971

kn/kWh

TM5

0,0849

0,0866

0,0884

0,0901

0,0920

kn/kWh

TM6

0,0802

0,0818

0,0835

0,0851

0,0869

kn/kWh

TM7

0,0754

0,0770

0,0786

0,0801

0,0818

kn/kWh

TM8

0,0707

0,0722

0,0737

0,0751

0,0767

kn/kWh

TM9

0,0660

0,0673

0,0687

0,0701

0,0715

kn/kWh

TM10

0,0566

0,0577

0,0589

0,0601

0,0613

kn/kWh

TM11

0,0472

0,0481

0,0491

0,0501

0,0511

kn/kWh

TM12

0,0377

0,0385

0,0393

0,0400

0,0409

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLINKOM d.o.o.
Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0562

0,0569

0,0578

0,0586

0,0595

kn/kWh

TM2

0,0511

0,0517

0,0525

0,0533

0,0541

kn/kWh

TM3

0,0511

0,0517

0,0525

0,0533

0,0541

kn/kWh

TM4

0,0485

0,0491

0,0499

0,0506

0,0514

kn/kWh

TM5

0,0460

0,0465

0,0473

0,0480

0,0487

kn/kWh

TM6

0,0434

0,0439

0,0446

0,0453

0,0460

kn/kWh

TM7

0,0409

0,0414

0,0420

0,0426

0,0433

kn/kWh

TM8

0,0383

0,0388

0,0394

0,0400

0,0406

kn/kWh

TM9

0,0358

0,0362

0,0368

0,0373

0,0379

kn/kWh

TM10

0,0307

0,0310

0,0315

0,0320

0,0325

kn/kWh

TM11

0,0256

0,0259

0,0263

0,0267

0,0271

kn/kWh

TM12

0,0204

0,0207

0,0210

0,0213

0,0216

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: PLIN-PROJEKT d.o.o.
Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0701

0,0712

0,0726

0,0739

0,0753

kn/kWh

TM2

0,0701

0,0712

0,0726

0,0739

0,0753

kn/kWh

TM3

0,0666

0,0676

0,0690

0,0702

0,0715

kn/kWh

TM4

0,0631

0,0641

0,0653

0,0665

0,0678

kn/kWh

TM5

0,0631

0,0641

0,0653

0,0665

0,0678

kn/kWh

TM6

0,0596

0,0605

0,0617

0,0628

0,0640

kn/kWh

TM7

0,0561

0,0570

0,0581

0,0591

0,0602

kn/kWh

TM8

0,0526

0,0534

0,0545

0,0554

0,0565

kn/kWh

TM9

0,0491

0,0498

0,0508

0,0517

0,0527

kn/kWh

TM10

0,0421

0,0427

0,0436

0,0443

0,0452

kn/kWh

TM11

0,0351

0,0356

0,0363

0,0370

0,0377

kn/kWh

TM12

0,0280

0,0285

0,0290

0,0296

0,0301

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.
Kardinala A. Stepinca 27, 32000 Vukovar

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0732

0,0729

0,0726

0,0723

0,0720

kn/kWh

TM2

0,0732

0,0729

0,0726

0,0723

0,0720

kn/kWh

TM3

0,0717

0,0714

0,0711

0,0709

0,0706

kn/kWh

TM4

0,0681

0,0678

0,0675

0,0672

0,0670

kn/kWh

TM5

0,0637

0,0634

0,0632

0,0629

0,0626

kn/kWh

TM6

0,0608

0,0605

0,0603

0,0600

0,0598

kn/kWh

TM7

0,0571

0,0569

0,0566

0,0564

0,0562

kn/kWh

TM8

0,0534

0,0532

0,0530

0,0528

0,0526

kn/kWh

TM9

0,0490

0,0488

0,0486

0,0484

0,0482

kn/kWh

TM10

0,0425

0,0423

0,0421

0,0419

0,0418

kn/kWh

TM11

0,0351

0,0350

0,0348

0,0347

0,0346

kn/kWh

TM12

0,0278

0,0277

0,0276

0,0275

0,0274

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: RADNIK-PLIN d.o.o.
Ul. kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0665

0,0664

0,0664

0,0664

0,0664

kn/kWh

TM2

0,0578

0,0577

0,0577

0,0577

0,0577

kn/kWh

TM3

0,0491

0,0490

0,0490

0,0490

0,0490

kn/kWh

TM4

0,0491

0,0490

0,0490

0,0490

0,0490

kn/kWh

TM5

0,0480

0,0479

0,0479

0,0479

0,0479

kn/kWh

TM6

0,0491

0,0490

0,0490

0,0490

0,0490

kn/kWh

TM7

0,0405

0,0404

0,0404

0,0404

0,0404

kn/kWh

TM8

0,0376

0,0375

0,0375

0,0375

0,0375

kn/kWh

TM9

0,0318

0,0317

0,0317

0,0317

0,0317

kn/kWh

TM10

0,0260

0,0260

0,0260

0,0260

0,0260

kn/kWh

TM11

0,0202

0,0202

0,0202

0,0202

0,0202

kn/kWh

TM12

0,0145

0,0144

0,0144

0,0144

0,0144

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: TERMOPLIN d.d
Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0417

0,0421

0,0428

0,0433

0,0440

kn/kWh

TM2

0,0417

0,0421

0,0428

0,0433

0,0440

kn/kWh

TM3

0,0334

0,0337

0,0342

0,0346

0,0352

kn/kWh

TM4

0,0313

0,0316

0,0321

0,0325

0,0330

kn/kWh

TM5

0,0292

0,0295

0,0300

0,0303

0,0308

kn/kWh

TM6

0,0271

0,0274

0,0278

0,0281

0,0286

kn/kWh

TM7

0,0250

0,0253

0,0257

0,0260

0,0264

kn/kWh

TM8

0,0229

0,0232

0,0235

0,0238

0,0242

kn/kWh

TM9

0,0167

0,0168

0,0171

0,0173

0,0176

kn/kWh

TM10

0,0125

0,0126

0,0128

0,0130

0,0132

kn/kWh

TM11

0,0083

0,0084

0,0086

0,0087

0,0088

kn/kWh

TM12

0,0042

0,0042

0,0043

0,0043

0,0044

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Celine 2, 49210 Zabok

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0492

0,0514

0,0536

0,0559

0,0583

kn/kWh

TM2

0,0492

0,0514

0,0536

0,0559

0,0583

kn/kWh

TM3

0,0492

0,0514

0,0536

0,0559

0,0583

kn/kWh

TM4

0,0467

0,0488

0,0509

0,0531

0,0554

kn/kWh

TM5

0,0443

0,0463

0,0482

0,0503

0,0525

kn/kWh

TM6

0,0418

0,0437

0,0456

0,0475

0,0496

kn/kWh

TM7

0,0394

0,0411

0,0429

0,0447

0,0466

kn/kWh

TM8

0,0369

0,0386

0,0402

0,0419

0,0437

kn/kWh

TM9

0,0344

0,0360

0,0375

0,0391

0,0408

kn/kWh

TM10

0,0295

0,0308

0,0322

0,0335

0,0350

kn/kWh

TM11

0,0246

0,0257

0,0268

0,0280

0,0292

kn/kWh

TM12

0,0197

0,0206

0,0214

0,0224

0,0233

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZELENJAK PLIN d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0574

0,0567

0,0560

0,0555

0,0548

kn/kWh

TM2

0,0574

0,0567

0,0560

0,0555

0,0548

kn/kWh

TM3

0,0459

0,0454

0,0448

0,0444

0,0438

kn/kWh

TM4

0,0431

0,0425

0,0420

0,0416

0,0411

kn/kWh

TM5

0,0402

0,0397

0,0392

0,0389

0,0384

kn/kWh

TM6

0,0373

0,0369

0,0364

0,0361

0,0356

kn/kWh

TM7

0,0344

0,0340

0,0336

0,0333

0,0329

kn/kWh

TM8

0,0316

0,0312

0,0308

0,0305

0,0301

kn/kWh

TM9

0,0230

0,0227

0,0224

0,0222

0,0219

kn/kWh

TM10

0,0172

0,0170

0,0168

0,0167

0,0164

kn/kWh

TM11

0,0115

0,0113

0,0112

0,0111

0,0110

kn/kWh

TM12

0,0057

0,0057

0,0056

0,0056

0,0055

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: ZELINA-PLIN d.o.o.
Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0398

0,0398

0,0391

0,0385

0,0380

kn/kWh

TM2

0,0398

0,0398

0,0391

0,0385

0,0380

kn/kWh

TM3

0,0318

0,0318

0,0313

0,0308

0,0304

kn/kWh

TM4

0,0299

0,0299

0,0293

0,0289

0,0285

kn/kWh

TM5

0,0279

0,0279

0,0274

0,0270

0,0266

kn/kWh

TM6

0,0259

0,0259

0,0254

0,0250

0,0247

kn/kWh

TM7

0,0239

0,0239

0,0235

0,0231

0,0228

kn/kWh

TM8

0,0219

0,0219

0,0215

0,0212

0,0209

kn/kWh

TM9

0,0159

0,0159

0,0156

0,0154

0,0152

kn/kWh

TM10

0,0119

0,0119

0,0117

0,0116

0,0114

kn/kWh

TM11

0,0080

0,0080

0,0078

0,0077

0,0076

kn/kWh

TM12

0,0040

0,0040

0,0039

0,0039

0,0038

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.