Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

NN 122/2016 (28.12.2016.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2683

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14, 28/15 i 25/16), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2017. GODINE

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/23

Urbroj: 371-01/16-01

Zagreb, 16. prosinca 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2017. GODINE

Energetski subjekt: BROD-PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0256

0,0149

0,2139

kn/kWh

TM2

0,0256

0,2139

kn/kWh

TM3

0,0230

0,2113

kn/kWh

TM4

0,0205

0,2088

kn/kWh

TM5

0,0192

0,2075

kn/kWh

TM6

0,0179

0,2062

kn/kWh

TM7

0,0166

0,2049

kn/kWh

TM8

0,0154

0,2037

kn/kWh

TM9

0,0141

0,2024

kn/kWh

TM10

0,0141

0,2024

kn/kWh

TM11

0,0128

0,2011

kn/kWh

TM12

0,0102

0,1985

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: DARKOM d.o.o.

Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0351

0,0149

0,2234

kn/kWh

TM2

0,0305

0,2188

kn/kWh

TM3

0,0275

0,2158

kn/kWh

TM4

0,0259

0,2142

kn/kWh

TM5

0,0244

0,2127

kn/kWh

TM6

0,0229

0,2112

kn/kWh

TM7

0,0214

0,2097

kn/kWh

TM8

0,0198

0,2081

kn/kWh

TM9

0,0168

0,2051

kn/kWh

TM10

0,0137

0,2020

kn/kWh

TM11

0,0107

0,1990

kn/kWh

TM12

0,0076

0,1959

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DUKOM PLIN d.o.o.

Josipa Zorića 106, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0349

0,0149

0,2232

kn/kWh

TM2

0,0349

0,2232

kn/kWh

TM3

0,0279

0,2162

kn/kWh

TM4

0,0262

0,2145

kn/kWh

TM5

0,0244

0,2127

kn/kWh

TM6

0,0227

0,2110

kn/kWh

TM7

0,0209

0,2092

kn/kWh

TM8

0,0192

0,2075

kn/kWh

TM9

0,0140

0,2023

kn/kWh

TM10

0,0105

0,1988

kn/kWh

TM11

0,0070

0,1953

kn/kWh

TM12

0,0035

0,1918

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO d.o.o.

Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0975

0,0149

0,2858

kn/kWh

TM2

0,0886

0,2769

kn/kWh

TM3

0,0886

0,2769

kn/kWh

TM4

0,0842

0,2725

kn/kWh

TM5

0,0797

0,2680

kn/kWh

TM6

0,0753

0,2636

kn/kWh

TM7

0,0709

0,2592

kn/kWh

TM8

0,0665

0,2548

kn/kWh

TM9

0,0620

0,2503

kn/kWh

TM10

0,0532

0,2415

kn/kWh

TM11

0,0443

0,2326

kn/kWh

TM12

0,0354

0,2237

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: ENERGO METAN d.o.o.
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0584

0,0149

0,2467

kn/kWh

TM2

0,0449

0,2332

kn/kWh

TM3

0,0449

0,2332

kn/kWh

TM4

0,0427

0,2310

kn/kWh

TM5

0,0404

0,2287

kn/kWh

TM6

0,0382

0,2265

kn/kWh

TM7

0,0359

0,2242

kn/kWh

TM8

0,0337

0,2220

kn/kWh

TM9

0,0314

0,2197

kn/kWh

TM10

0,0269

0,2152

kn/kWh

TM11

0,0225

0,2108

kn/kWh

TM12

0,0180

0,2063

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: EVN CROATIA PLIN d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0917

0,0149

0,2800

kn/kWh

TM2

0,0917

0,2800

kn/kWh

TM3

0,0917

0,2800

kn/kWh

TM4

0,0871

0,2754

kn/kWh

TM5

0,0825

0,2708

kn/kWh

TM6

0,0779

0,2662

kn/kWh

TM7

0,0734

0,2617

kn/kWh

TM8

0,0688

0,2571

kn/kWh

TM9

0,0642

0,2525

kn/kWh

TM10

0,0550

0,2433

kn/kWh

TM11

0,0459

0,2342

kn/kWh

TM12

0,0367

0,2250

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.
Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0553

0,0149

0,2436

kn/kWh

TM2

0,0553

0,2436

kn/kWh

TM3

0,0553

0,2436

kn/kWh

TM4

0,0525

0,2408

kn/kWh

TM5

0,0498

0,2381

kn/kWh

TM6

0,0470

0,2353

kn/kWh

TM7

0,0442

0,2325

kn/kWh

TM8

0,0415

0,2298

kn/kWh

TM9

0,0387

0,2270

kn/kWh

TM10

0,0332

0,2215

kn/kWh

TM11

0,0277

0,2160

kn/kWh

TM12

0,0221

0,2104

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić, te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća)
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0459

0,0149

0,2342

kn/kWh

TM2

0,0353

0,2236

kn/kWh

TM3

0,0300

0,2183

kn/kWh

TM4

0,0282

0,2165

kn/kWh

TM5

0,0265

0,2148

kn/kWh

TM6

0,0247

0,2130

kn/kWh

TM7

0,0229

0,2112

kn/kWh

TM8

0,0212

0,2095

kn/kWh

TM9

0,0159

0,2042

kn/kWh

TM10

0,0124

0,2007

kn/kWh

TM11

0,0088

0,1971

kn/kWh

TM12

0,0053

0,1936

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska,
Štefanje i Berek)

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0522

0,0149

0,2405

kn/kWh

TM2

0,0435

0,2318

kn/kWh

TM3

0,0413

0,2296

kn/kWh

TM4

0,0392

0,2275

kn/kWh

TM5

0,0370

0,2253

kn/kWh

TM6

0,0348

0,2231

kn/kWh

TM7

0,0348

0,2231

kn/kWh

TM8

0,0326

0,2209

kn/kWh

TM9

0,0305

0,2188

kn/kWh

TM10

0,0261

0,2144

kn/kWh

TM11

0,0218

0,2101

kn/kWh

TM12

0,0174

0,2057

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0361

0,0149

0,2244

kn/kWh

TM2

0,0361

0,2244

kn/kWh

TM3

0,0361

0,2244

kn/kWh

TM4

0,0325

0,2208

kn/kWh

TM5

0,0325

0,2208

kn/kWh

TM6

0,0307

0,2190

kn/kWh

TM7

0,0289

0,2172

kn/kWh

TM8

0,0271

0,2154

kn/kWh

TM9

0,0253

0,2136

kn/kWh

TM10

0,0217

0,2100

kn/kWh

TM11

0,0181

0,2064

kn/kWh

TM12

0,0144

0,2027

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: HUMPLIN d.o.o.
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0673

0,0149

0,2556

kn/kWh

TM2

0,0518

0,2401

kn/kWh

TM3

0,0518

0,2401

kn/kWh

TM4

0,0492

0,2375

kn/kWh

TM5

0,0466

0,2349

kn/kWh

TM6

0,0440

0,2323

kn/kWh

TM7

0,0414

0,2297

kn/kWh

TM8

0,0388

0,2271

kn/kWh

TM9

0,0362

0,2245

kn/kWh

TM10

0,0311

0,2194

kn/kWh

TM11

0,0259

0,2142

kn/kWh

TM12

0,0207

0,2090

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVAPLIN d.o.o.
Moslavačka ulica 13, 10310 Ivanić Grad

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0407

0,0149

0,2290

kn/kWh

TM2

0,0407

0,2290

kn/kWh

TM3

0,0326

0,2209

kn/kWh

TM4

0,0305

0,2188

kn/kWh

TM5

0,0285

0,2168

kn/kWh

TM6

0,0265

0,2148

kn/kWh

TM7

0,0252

0,2135

kn/kWh

TM8

0,0240

0,2123

kn/kWh

TM9

0,0228

0,2111

kn/kWh

TM10

0,0216

0,2099

kn/kWh

TM11

0,0204

0,2087

kn/kWh

TM12

0,0163

0,2046

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVKOM-PLIN d.o.o.
Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0399

0,0149

0,2282

kn/kWh

TM2

0,0363

0,2246

kn/kWh

TM3

0,0356

0,2239

kn/kWh

TM4

0,0345

0,2228

kn/kWh

TM5

0,0327

0,2210

kn/kWh

TM6

0,0309

0,2192

kn/kWh

TM7

0,0290

0,2173

kn/kWh

TM8

0,0272

0,2155

kn/kWh

TM9

0,0254

0,2137

kn/kWh

TM10

0,0218

0,2101

kn/kWh

TM11

0,0182

0,2065

kn/kWh

TM12

0,0145

0,2028

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: KOMUNALAC d.o.o.
Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0376

0,0149

0,2259

kn/kWh

TM2

0,0327

0,2210

kn/kWh

TM3

0,0294

0,2177

kn/kWh

TM4

0,0278

0,2161

kn/kWh

TM5

0,0262

0,2145

kn/kWh

TM6

0,0245

0,2128

kn/kWh

TM7

0,0229

0,2112

kn/kWh

TM8

0,0229

0,2112

kn/kWh

TM9

0,0213

0,2096

kn/kWh

TM10

0,0180

0,2063

kn/kWh

TM11

0,0147

0,2030

kn/kWh

TM12

0,0082

0,1965

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALAC d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0399

0,0149

0,2282

kn/kWh

TM2

0,0399

0,2282

kn/kWh

TM3

0,0399

0,2282

kn/kWh

TM4

0,0379

0,2262

kn/kWh

TM5

0,0359

0,2242

kn/kWh

TM6

0,0339

0,2222

kn/kWh

TM7

0,0319

0,2202

kn/kWh

TM8

0,0299

0,2182

kn/kWh

TM9

0,0279

0,2162

kn/kWh

TM10

0,0239

0,2122

kn/kWh

TM11

0,0200

0,2083

kn/kWh

TM12

0,0160

0,2043

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALAC d.o.o.
Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0400

0,0149

0,2283

kn/kWh

TM2

0,0308

0,2191

kn/kWh

TM3

0,0308

0,2191

kn/kWh

TM4

0,0293

0,2176

kn/kWh

TM5

0,0277

0,2160

kn/kWh

TM6

0,0262

0,2145

kn/kWh

TM7

0,0246

0,2129

kn/kWh

TM8

0,0231

0,2114

kn/kWh

TM9

0,0216

0,2099

kn/kWh

TM10

0,0185

0,2068

kn/kWh

TM11

0,0154

0,2037

kn/kWh

TM12

0,0123

0,2006

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: KOMUNALIJE d.o.o.
Svetog Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0330

0,0149

0,2213

kn/kWh

TM2

0,0330

0,2213

kn/kWh

TM3

0,0264

0,2147

kn/kWh

TM4

0,0264

0,2147

kn/kWh

TM5

0,0264

0,2147

kn/kWh

TM6

0,0264

0,2147

kn/kWh

TM7

0,0231

0,2114

kn/kWh

TM8

0,0215

0,2098

kn/kWh

TM9

0,0182

0,2065

kn/kWh

TM10

0,0149

0,2032

kn/kWh

TM11

0,0116

0,1999

kn/kWh

TM12

0,0083

0,1966

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.
Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0510

0,0149

0,2393

kn/kWh

TM2

0,0425

0,2308

kn/kWh

TM3

0,0383

0,2266

kn/kWh

TM4

0,0361

0,2244

kn/kWh

TM5

0,0361

0,2244

kn/kWh

TM6

0,0361

0,2244

kn/kWh

TM7

0,0255

0,2138

kn/kWh

TM8

0,0234

0,2117

kn/kWh

TM9

0,0170

0,2053

kn/kWh

TM10

0,0128

0,2011

kn/kWh

TM11

0,0085

0,1968

kn/kWh

TM12

0,0043

0,1926

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.
Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0562

0,0149

0,2445

kn/kWh

TM2

0,0511

0,2394

kn/kWh

TM3

0,0511

0,2394

kn/kWh

TM4

0,0485

0,2368

kn/kWh

TM5

0,0460

0,2343

kn/kWh

TM6

0,0434

0,2317

kn/kWh

TM7

0,0409

0,2292

kn/kWh

TM8

0,0383

0,2266

kn/kWh

TM9

0,0358

0,2241

kn/kWh

TM10

0,0307

0,2190

kn/kWh

TM11

0,0256

0,2139

kn/kWh

TM12

0,0204

0,2087

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0632

0,0149

0,2515

kn/kWh

TM2

0,0632

0,2515

kn/kWh

TM3

0,0506

0,2389

kn/kWh

TM4

0,0474

0,2357

kn/kWh

TM5

0,0442

0,2325

kn/kWh

TM6

0,0411

0,2294

kn/kWh

TM7

0,0379

0,2262

kn/kWh

TM8

0,0348

0,2231

kn/kWh

TM9

0,0253

0,2136

kn/kWh

TM10

0,0190

0,2073

kn/kWh

TM11

0,0126

0,2009

kn/kWh

TM12

0,0063

0,1946

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MONTCOGIM – PLINARA d.o.o.
Trg Ante Starčevića 3A, 10431 Sveta Nedelja

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0650

0,0149

0,2533

kn/kWh

TM2

0,0520

0,2403

kn/kWh

TM3

0,0494

0,2377

kn/kWh

TM4

0,0468

0,2351

kn/kWh

TM5

0,0442

0,2325

kn/kWh

TM6

0,0416

0,2299

kn/kWh

TM7

0,0390

0,2273

kn/kWh

TM8

0,0364

0,2247

kn/kWh

TM9

0,0338

0,2221

kn/kWh

TM10

0,0286

0,2169

kn/kWh

TM11

0,0234

0,2117

kn/kWh

TM12

0,0182

0,2065

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MOSLAVINA PLIN d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0384

0,0149

0,2267

kn/kWh

TM2

0,0384

0,2267

kn/kWh

TM3

0,0307

0,2190

kn/kWh

TM4

0,0288

0,2171

kn/kWh

TM5

0,0269

0,2152

kn/kWh

TM6

0,0250

0,2133

kn/kWh

TM7

0,0230

0,2113

kn/kWh

TM8

0,0211

0,2094

kn/kWh

TM9

0,0154

0,2037

kn/kWh

TM10

0,0115

0,1998

kn/kWh

TM11

0,0077

0,1960

kn/kWh

TM12

0,0038

0,1921

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: PAPUK d.o.o.
Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0495

0,0149

0,2378

kn/kWh

TM2

0,0381

0,2264

kn/kWh

TM3

0,0381

0,2264

kn/kWh

TM4

0,0362

0,2245

kn/kWh

TM5

0,0343

0,2226

kn/kWh

TM6

0,0324

0,2207

kn/kWh

TM7

0,0305

0,2188

kn/kWh

TM8

0,0286

0,2169

kn/kWh

TM9

0,0267

0,2150

kn/kWh

TM10

0,0229

0,2112

kn/kWh

TM11

0,0191

0,2074

kn/kWh

TM12

0,0152

0,2035

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLINARA d.o.o.
Industrijska 17, 52100 Pula

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,1037

0,0149

0,2920

kn/kWh

TM2

0,0943

0,2826

kn/kWh

TM3

0,0943

0,2826

kn/kWh

TM4

0,0896

0,2779

kn/kWh

TM5

0,0849

0,2732

kn/kWh

TM6

0,0802

0,2685

kn/kWh

TM7

0,0754

0,2637

kn/kWh

TM8

0,0707

0,2590

kn/kWh

TM9

0,0660

0,2543

kn/kWh

TM10

0,0566

0,2449

kn/kWh

TM11

0,0472

0,2355

kn/kWh

TM12

0,0377

0,2260

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0623

0,0149

0,2506

kn/kWh

TM2

0,0479

0,2362

kn/kWh

TM3

0,0479

0,2362

kn/kWh

TM4

0,0455

0,2338

kn/kWh

TM5

0,0431

0,2314

kn/kWh

TM6

0,0407

0,2290

kn/kWh

TM7

0,0383

0,2266

kn/kWh

TM8

0,0359

0,2242

kn/kWh

TM9

0,0240

0,2123

kn/kWh

TM10

0,0144

0,2027

kn/kWh

TM11

0,0120

0,2003

kn/kWh

TM12

0,0096

0,1979

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Jertovec 150, 49282 Konjščina

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0900

0,0149

0,2783

kn/kWh

TM2

0,0692

0,2575

kn/kWh

TM3

0,0657

0,2540

kn/kWh

TM4

0,0623

0,2506

kn/kWh

TM5

0,0588

0,2471

kn/kWh

TM6

0,0519

0,2402

kn/kWh

TM7

0,0415

0,2298

kn/kWh

TM8

0,0415

0,2298

kn/kWh

TM9

0,0381

0,2264

kn/kWh

TM10

0,0311

0,2194

kn/kWh

TM11

0,0242

0,2125

kn/kWh

TM12

0,0173

0,2056

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN-PROJEKT d.o.o.
Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0701

0,0149

0,2584

kn/kWh

TM2

0,0701

0,2584

kn/kWh

TM3

0,0666

0,2549

kn/kWh

TM4

0,0631

0,2514

kn/kWh

TM5

0,0631

0,2514

kn/kWh

TM6

0,0596

0,2479

kn/kWh

TM7

0,0561

0,2444

kn/kWh

TM8

0,0526

0,2409

kn/kWh

TM9

0,0491

0,2374

kn/kWh

TM10

0,0421

0,2304

kn/kWh

TM11

0,0351

0,2234

kn/kWh

TM12

0,0280

0,2163

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0400

0,0149

0,2283

kn/kWh

TM2

0,0320

0,2203

kn/kWh

TM3

0,0320

0,2203

kn/kWh

TM4

0,0304

0,2187

kn/kWh

TM5

0,0288

0,2171

kn/kWh

TM6

0,0272

0,2155

kn/kWh

TM7

0,0256

0,2139

kn/kWh

TM8

0,0240

0,2123

kn/kWh

TM9

0,0224

0,2107

kn/kWh

TM10

0,0192

0,2075

kn/kWh

TM11

0,0160

0,2043

kn/kWh

TM12

0,0128

0,2011

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: PLIN VTC d.o.o.
Trg bana Josipa Jelačića 21/II, 33000 Virovitica

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0508

0,0149

0,2391

kn/kWh

TM2

0,0391

0,2274

kn/kWh

TM3

0,0391

0,2274

kn/kWh

TM4

0,0371

0,2254

kn/kWh

TM5

0,0352

0,2235

kn/kWh

TM6

0,0332

0,2215

kn/kWh

TM7

0,0313

0,2196

kn/kWh

TM8

0,0293

0,2176

kn/kWh

TM9

0,0274

0,2157

kn/kWh

TM10

0,0235

0,2118

kn/kWh

TM11

0,0196

0,2079

kn/kWh

TM12

0,0156

0,2039

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – OPSKRBA KUĆANSTAVA d.o.o.
Kardinala A. Stepinca 27, 32000 Vukovar

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0732

0,0149

0,2615

kn/kWh

TM2

0,0732

0,2615

kn/kWh

TM3

0,0717

0,2600

kn/kWh

TM4

0,0681

0,2564

kn/kWh

TM5

0,0637

0,2520

kn/kWh

TM6

0,0608

0,2491

kn/kWh

TM7

0,0571

0,2454

kn/kWh

TM8

0,0534

0,2417

kn/kWh

TM9

0,0490

0,2373

kn/kWh

TM10

0,0425

0,2308

kn/kWh

TM11

0,0351

0,2234

kn/kWh

TM12

0,0278

0,2161

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: RADNIK d.d.
Ul. kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0665

0,0149

0,2548

kn/kWh

TM2

0,0578

0,2461

kn/kWh

TM3

0,0491

0,2374

kn/kWh

TM4

0,0491

0,2374

kn/kWh

TM5

0,0480

0,2363

kn/kWh

TM6

0,0491

0,2374

kn/kWh

TM7

0,0405

0,2288

kn/kWh

TM8

0,0376

0,2259

kn/kWh

TM9

0,0318

0,2201

kn/kWh

TM10

0,0260

0,2143

kn/kWh

TM11

0,0202

0,2085

kn/kWh

TM12

0,0145

0,2028

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0417

0,0149

0,2300

kn/kWh

TM2

0,0417

0,2300

kn/kWh

TM3

0,0334

0,2217

kn/kWh

TM4

0,0313

0,2196

kn/kWh

TM5

0,0292

0,2175

kn/kWh

TM6

0,0271

0,2154

kn/kWh

TM7

0,0250

0,2133

kn/kWh

TM8

0,0229

0,2112

kn/kWh

TM9

0,0167

0,2050

kn/kWh

TM10

0,0125

0,2008

kn/kWh

TM11

0,0083

0,1966

kn/kWh

TM12

0,0042

0,1925

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Celine 2, 49210 Zabok

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0492

0,0149

0,2375

kn/kWh

TM2

0,0492

0,2375

kn/kWh

TM3

0,0492

0,2375

kn/kWh

TM4

0,0467

0,2350

kn/kWh

TM5

0,0443

0,2326

kn/kWh

TM6

0,0418

0,2301

kn/kWh

TM7

0,0394

0,2277

kn/kWh

TM8

0,0369

0,2252

kn/kWh

TM9

0,0344

0,2227

kn/kWh

TM10

0,0295

0,2178

kn/kWh

TM11

0,0246

0,2129

kn/kWh

TM12

0,0197

0,2080

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZELENJAK PLIN d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0574

0,0149

0,2457

kn/kWh

TM2

0,0574

0,2457

kn/kWh

TM3

0,0459

0,2342

kn/kWh

TM4

0,0431

0,2314

kn/kWh

TM5

0,0402

0,2285

kn/kWh

TM6

0,0373

0,2256

kn/kWh

TM7

0,0344

0,2227

kn/kWh

TM8

0,0316

0,2199

kn/kWh

TM9

0,0230

0,2113

kn/kWh

TM10

0,0172

0,2055

kn/kWh

TM11

0,0115

0,1998

kn/kWh

TM12

0,0057

0,1940

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.Energetski subjekt: ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0398

0,0149

0,2281

kn/kWh

TM2

0,0398

0,2281

kn/kWh

TM3

0,0318

0,2201

kn/kWh

TM4

0,0299

0,2182

kn/kWh

TM5

0,0279

0,2162

kn/kWh

TM6

0,0259

0,2142

kn/kWh

TM7

0,0239

0,2122

kn/kWh

TM8

0,0219

0,2102

kn/kWh

TM9

0,0159

0,2042

kn/kWh

TM10

0,0119

0,2002

kn/kWh

TM11

0,0080

0,1963

kn/kWh

TM12

0,0040

0,1923

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.