Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme

NN 123/2016 (30.12.2016.), Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2710

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 9. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04, 44/05, 30/10, 34/12 i 79/12), a u vezi s člankom 44. stavkom 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Imenuje se IGOR BOŽIČEVIĆ vršiteljem dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme, do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja.

Klasa: 080-02/16-01/601

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 22. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.