Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini

NN 123/2016 (30.12.2016.), Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2720

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini.

Članak 2.

(1) Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 5. siječnja 2017. godine u 12:00 sati do 20. siječnja 2017. godine u 12:00 sati.

(2) Tijekom razdoblja od 20. siječnja 2017. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2017. godine u 12:00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom može ostvariti ukupno najviše pet ribolovnih dana.

(3) U smislu ovoga članka, ribolovni dan je bilo koje neprekinuto razdoblje u trajanju do 24 sata, tijekom kojeg plovilo obavlja ribolovnu/e operaciju/e okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom.

(4) Svako prekoračenje broja ribolovnih dana u definiranom razdoblju, sukladno stavku 2. ovoga članka, smatrat će se ribolovom bez povlastice.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/44

Urbroj: 525-13/1282-16-1

Zagreb, 19. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.