Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila

NN 1/2017 (2.1.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila

MINISTARSTVO FINANCIJA

13

Na temelju članka 11. Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila (»Narodne novine«, broj 150/02), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VOĐENJU EVIDENCIJE O PLAĆENOM POREZU NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I NA PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila (»Narodne novine«, broj 16/03) Obrazac E-PAO, Obrazac E-PKO i Obrazac IZ-PAOKO, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/40

Urbroj: 513-07-21-01/16-1

Zagreb, 21. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac E-PAO

Naziv poreznog obveznika: ________

 

Područni ured: _____________

Adresa: _______________________

 

Ispostava: _________________

OIB: _________________________

 

Datum primitka: ____________

Žiro-račun: ____________________

   

EVIDENCIJA UGOVORA O OBVEZNOM OSIGURANJU CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA, IZNOSU PREMIJA OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I POREZNOJ OBVEZI PREMA DATUMU DOSPIJEĆA
OD_________________DO__________________20________ GODINE

Datum sklapanja ugovora

Broj ukupno sklopljenih ugovora

Ukupan iznos premija osiguranja od automobilske odgovornosti

Iznos premija osiguranja od automobilske odgovornosti oslobođenih prema čl. 7 . Zakona

Iznos premija osiguranja od automobilske odgovornosti – porezna osnovica

Stopa poreza

Obračunani iznos poreza (5x6)

Datum dospijeća plaćanja porezne obveze

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac se dostavlja mjesečno uz obrazac IZ-PAOKO

Datum:_____________________

   

________________________________

         

(potpis odgovorne osobe poreznog obveznika)

Obrazac E-PKO

Naziv poreznog obveznika:_________________

 

Područni ured:____________________

Adresa:________________________________

 

Ispostava:________________________

OIB:___________________________________

 

Datum primitka:___________________

Žiro-račun:______________________________

       

EVIDENCIJA UGOVORA O KASKO OSIGURANJU CESTOVNIH VOZILA, IZNOSU PREMIJA KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA I POREZNOJ OBVEZI PREMA DATUMU DOSPIJEĆA
OD_________________DO__________________20________GODINE

Datum sklapanja ugovora

Broj ukupno sklopljenih ugovora

Ukupan iznos premija kasko osiguranja

Iznos premija kasko osiguranja oslobođenih prema čl. 7. Zakona

Iznos premija kasko osiguranja – porezna osnovica

Stopa poreza

Obračunani iznos poreza (5x6)

Datum dospijeća plaćanja porezne obveze

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac se dostavlja mjesečno uz obrazac IZ-PAOKO

Datum:_____________________

   

________________________________

         

(potpis odgovorne osobe poreznog obveznika)

Obrazac IZ-PAOKO

Naziv poreznog obveznika:_________________

Adresa:________________________________

OIB:___________________________________

Žiro-račun:______________________________

Područni ured:___________________________

Ispostava:_______________________________

Datum primitka:__________________________

IZVJEŠĆE O OBRAČUNANOM I PLAĆENOM POREZU NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I NA PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA

Red. br.

Naziv

Osiguranje od automobilske odgovornosti

Kasko osiguranje
cestovnih vozila

Iznos/stopa

Iznos/stopa

1

2

3

4

1

Ukupan iznos premije osiguranja

 

 

2

Iznos premija osiguranja oslobođenih od plaćanja poreza prema čl. 7. Zakona

 

 

3

Iznos premije osiguranja

 

 

4

Stopa poreza

 

 

5

Obračunani iznos poreza (3x4)

 

 

6

Dospjela obveza koju treba uplatiti u izvještajnom mjesecu

 

 

7

Uplaćeno

 

 

8

Uplaćeno – obveza iz prethodnog razdoblja

 

 

9

Ukupno uplaćeno (7+8)

 

 

10

Obveza poreza koja dospijeva u sljedećem razdoblju

 

 

       

Obrazac se koristi za mjesečno i godišnje izvješćivanje

Datum: _____________________

   

________________________________

         

(potpis odgovorne osobe poreznog obveznika)