Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

NN 3/2017 (11.1.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta

123

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine «, broj 143/2013) ministrica nadležna za obrt, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU
CIJENE OBRTNICE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju cijene obrtnice (»Narodne novine« br. 159/2013, 151/2014 i 135/2015), članak 6. mijenja se i glasi:

»Iznimno, u razdoblju od 2. 1. 2017. do 1. 1. 2018. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje obrtnice iz članka 2. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-01/122
Urbroj: 526-516-04-02/1-16-1
Zagreb, 21. prosinca 2016.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica
dr. sc. Martina Dalić, v. r.