Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu

NN 3/2017 (11.1.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

87

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuju se

IVAN (Ivan) IVANČAN

LJILJANA (Ante) IVANČAN

prof dr. sc. TIHOMIL (Vjekoslav) MAŠTROVIĆ.

Klasa: 060-03/16-13/14

Urbroj: 71-06-04/5-16-01

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.