Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Franje Bučara Vlatku ( Marko) Marendiću

NN 3/2017 (11.1.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Franje Bučara Vlatku ( Marko) Marendiću

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

95

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06) a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za osobite zasluge za sport i postignute vrhunske sportske rezultate među hrvatskim i međunarodnim slijepim šahistima te njegovo promicanje u Repub­lici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuje se

VLATKO (Marko) MARENDIĆ.

Klasa: 060-03/16-13/10

Urbroj: 71-06-04/5-16-01

Zagreb, 10. listopada 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.