Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 4/2017 (13.1.2017.), Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

149

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04, 44/05, 30/10, 34/12 i 79/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

1. Razrješuje se GROZDANA VUĐAN dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, radi isteka mandata.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, radi isteka mandata:

– ĐURĐICA VUKOVARAC

– TOMISLAV CURMAN

– mr. sc. MLADEN JAKOVČIĆ.

Klasa: 080-02/17-02/01
Urbroj: 5030115/1-17-02
Zagreb, 5. siječnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.