Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 4/2017 (13.1.2017.), Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

150

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04, 44/05, 30/10, 34/12 i 79/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

1. Imenuje se NATAŠA MIKUŠ ŽIGMAN, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva, predsjednicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

2. Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, imenuju se:

– ZVONIMIR NOVAK, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva

– mr. sc. MIRELA ZEČEVIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva

– ANA MARIJA BOLJANOVIĆ, predstavnica Radničkog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Klasa: 080-02/17-01/03
Urbroj: 5030115/1-17-02
Zagreb, 5. siječnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.