Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)

NN 4/2017 (13.1.2017.), Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

154

Na temelju članaka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 10., te članka 31., a u skladu s člankom 19. stavkom 3. te člankom 30. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ULOVU I PROMETU IGLUNA (Xiphias gladius)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite igluna ovim Pravilnikom propisuju se odredbe koje se odnose na ulov i promet igluna, kao i prateću kontrolu i nadzor, te uključuju sljedeće odredbe:

– kojima se definiraju pojmovi vezani uz kvotu,

– o vremenskim ograničenjima ribolova igluna,

– o obavljanju ribolova, te dozvoljenim ribolovnim alatima i ribolovnoj opremi,

– o minimalnoj ulovnoj veličini i prezentaciji ulova,

– o upravljanju kapacitetom ribolovne flote za ulov,

– o načinu obavljanja športskog ribolova igluna,

– o načinu obavljanja rekreacijskog ribolova igluna,

– o uzorkovanju,

– o lukama određenim za iskrcaj.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 2.

(1) Državna kvota podrazumijeva ukupnu izlovnu kvotu dodijeljenu Republici Hrvatskoj.

(2) Kada Ministarstvo nadležno za poslove ribarstva (u daljnjem tekstu: ministarstvo) na temelju zaprimljenih podataka utvrdi da je cjelokupna izlovna kvota iskorištena, ministar nadležan za poslove ribarstva (u daljnjem tekstu: ministar) donosi Odluku o prestanku ribolova.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 3.

Ribolov igluna dozvoljen je tijekom razdoblja od 1. lipnja u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata ili do iskorištenja izlovne kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj unutar tog razdoblja.

ALATI I OPREMA ZA ULOV IGLUNA

Članak 4.

(1) Gospodarski ribolov igluna smije se obavljati samo uz uporabu odmeta, panule i plutajućeg parangala.

(2) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, prekrcaj, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje i nuđenje na prodaju igluna ulovljenog ribolovnim alatima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka.

MJERE UPRAVLJANJA RIBOLOVNIM KAPACITETOM

Članak 5.

(1) Gospodarski ribolov igluna smije se obavljati samo plovilom na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ribolovnim alatima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, i koje je upisano u ICCAT-ov registar plovila (ICCAT Record of SWO-MED Vessels). Uvjete i kriterije za upis plovila u ICCAT-ov registar plovila propisuje ministar Odlukom.

(2) Obavljanje gospodarskog ribolova igluna suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se obavljanjem gospodarskog ribolova bez povlastice.

(3) Do donošenja Odluke o uvjetima i kriterijima za upis plovila u ICCAT-ov registar plovila za 2017. godinu, privremeni popis plovila koja smiju obavljati gospodarski ribolov igluna uključuje plovila koja ispunjavaju barem jedan od sljedećih uvjeta:

a. imaju upisan plutajući parangal u povlasticu,

b. imaju dodijeljenu Trajnu individualnu kvotu za ulov plavoperajne tune udičarskim alatima prema posebnom propisu,

c. imala su zabilježen ulov igluna mase veće od one koja odgovara minimalnoj ulovnoj veličini, tijekom razdoblja od 1. siječnja 2008. do 30. rujna 2016. godine prema evidenciji ribolovne aktivnosti koja se vodi pri Upravi ribarstva.

(4) Uvjeti iz stavka 3. ovoga članka ni na koji način ne prejudiciraju uvjete i kriterije za upis plovila koji će biti propisani Odlukom iz stavka 1. ovoga članka, raspodjelu kvote i dodjelu individualne ulovne kvote.

MINIMALNA ULOVNA VELIČINA

Članak 6.

Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, skladištenje i stavljanje na tržište igluna manjeg od 100 cm duljine mjereno od vrha donje čeljusti do kraja repne peraje po središnjoj osi (LJFL), odnosno cijelog igluna mase manje od 11,4 kg, odnosno igluna bez škrga i utrobe mase manje od 10,2 kg.

ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV IGLUNA

Članak 7.

(1) U športskom i rekreacijskom ribolovu igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, odnosno na način da se ulovljena riba mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.

(2) Športski i rekreacijski ribolov igluna dozvoljen je uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za lov igluna.

(3) U rekreacijskom ribolovu dozvoljeno je korištenje jedne dozvole dnevno po osobi.

(4) Športski i rekreacijski ribolov igluna dozvoljen je sa tri pribora (štap s rolom) sa po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom s dvije jednokuke, dvokuke ili trokuke udice na svakom priboru.

(5) U športskom i rekreacijskom ribolovu igluna zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.

UZORKOVANJE

Članak 8.

Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU – Data Collection Framework (EU-DCF) potrebno je omogućiti osobama odabranim od strane ministarstva uzorkovanje igluna iz gospodarskog ribolova.

ISKRCAJ

Članak 9.

(1) Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov igluna, mogu iskrcavati igluna samo u lukama određenim od ministarstva.

(2) Isključivo cijeli primjerci igluna, bez odstranjenih ikakvih vanjskih dijelova, ili primjerci bez škrga i utrobe smiju se zadržati na plovilu, iskrcati i prevesti do objekta u kojem će se odviti prva prodaja.

(3) Zabranjen je prekrcaj igluna na moru i u lukama.

Članak 10.

Iskrcaj igluna dozvoljen je u sljedećim lukama:

1. Poreč

2. Rovinj – komunalni dio luke Valdibora

3. Funtana

4. Pula – gat Rijeka

5. Pula – Bunarina

6. Medulin

7. Ližnjan-Kuje

8. Rijeka – riječki lukobran – iskrcajno mjesto Rijeka

9. Krk – Krk

10. Novalja

11. Zadar – Gaženica

12. Kali – Vela Lamjana

13. Biograd – glavni mul – Obala kralja Petra Krešimira IV.

14. Jezera

15. Murter

16. Tribunj – gat Sv. Nikole

17. Rogoznica

18. Kaštel Sućurac – Brižine

19. Brač – Milna

20. Brač – Postira

21. Brač –Sumartin

22. Hvar – vira

23. Komiža

24. Ploče – gat 10 A od graničnog prijelaza prema luci

25. Trstenik

26. Vela Luka

27. Dubrovnik – Gat Petka

28. Cavtat.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/02
Urbroj: 525-13/1282-17-1
Zagreb, 9. siječnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.