Odluka o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2017. godini

NN 5/2017 (18.1.2017.), Odluka o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2017. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

181

Na temelju članka 3. stavka 3. i članka 4. stavaka 1. i 2. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« broj 4/17), a u vezi s člankom 1. i člankom 9. stavkom 1. podstavcima 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2017. GODINI

I.

Ovom Odlukom raspoređuje se kvota za ribolov tune raspoređena Republici Hrvatskoj u 2017. godini, ukupne količine od 661,82 tone te se određuju:

– kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu Državne kvote za 2017. godinu

– raspodjela Državne i Trajne individualne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2017. godini

– popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov plivaricama tunolovkama u 2017. godini

– popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov udičarskim alatima u 2017. godini

– popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu namijenjenu za ribolov plivaricama tunolovkama u 2017. godini

– popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu namijenjenu za ribolov udičarskim alatima u 2017. godini

– maksimalna ulazna količina divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj, po pojedinom ovlašteniku povlastice u 2017. godini.

II.

Raspodjela Trajne individualne kvote za plivarice tunolovke koja iznosi 367 tona, određena je na temelju Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« br. 32/2011, 34/2011 i 37/2011) i/ili na temelju trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina.

Raspodjela Trajne individualne kvote za udičarske alate u gospodarskom ribolovu koja iznosi 7,5 tona, određena je na temelju Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« br. 30/2012) i/ili na temelju trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina.

III.

Kriteriji kojima plovila moraju udovoljiti da bi ostvarila pravo na Državnu kvotu su sljedeći:

1. Da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske.

2. Da plovilo ima važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj je upisana plivarica tunolovka.

3. Da plovilo ima važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj su upisani udičarski alati za gospodarski ribolov tune.

4. Da udovoljava uvjetima iz članka 4. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« broj 4/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

IV.

Raspodjela Državne i Trajne individualne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2017. godini:

KATEGORIJA RIBOLOVA

POTKATEGORIJA

PORIJEKLO KVOTE

UKUPNO (t)

 

 

DRŽAVNA KVOTA (t)

TRAJNA INDIVIDUALNA KVOTA (t)

 

GOSPODARSKI RIBOLOV

PLIVARICE TUNOLOVKE

219,8

367

586,8

UDIČARSKI ALATI

52,5

7,5

60

NEGOSPODARSKI RIBOLOV

ŠPORTSKI RIBOLOV

5,02

0

5,02

REKREACIJSKI RIBOLOV ZA TROFEJNE PRIMJERKE

10

0

10

UKUPNO

 

287,32

374,5

661,82

V.

Popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu za ribolov plivaricom tunolovkom u 2017. godini:

Redni broj

CFR broj

Ime broda

Trajna individualna kvota (%)

Trajna individualna kvota (t)

1.

HRV000001579

SARDINA I

3,85

14,127

2.

HRV000002313

NEPTUN I

3,75

13,760

3.

HRV000000906

JADRAN I

3,6

13,209

4.

HRV000004774

CARICA

8,22

30,161

5.

HRV000002589

NEPTUN II

3,55

13,026

6.

HRV000001486

NAPREDAK

3,49

12,806

7.

HRV000001446

TULJAN

3,35

12,292

8.

HRV000000885

MARINERO II

3,19

11,705

9.

HRV000004817

LUBIN DVA

3,19

11,705

10.

HRV000003219

SIN KALI I

3,07

11,265

11.

HRV000000743

FULIJA

3,01

11,044

12.

HRV000000742

HRVATSKI USPJEH

5,71

20,952

13.

HRV000000741

KALI DVA

2,91

10,678

14.

HRV000001447

KALI

3,41

12,512

15.

HRV000001452

BOŽO

2,62

9,613

16.

HRV000002151

ŠKODA

2,57

9,430

17.

HRV000000726

OŠLJAK DVA

2,52

9,247

18.

HRV000001148

PONOS

2,44

8,953

19.

HRV000001485

EVA

2,94

10,788

20.

HRV000000901

DAVORIN

2,36

8,659

21.

HRV000003074

SARDINA II

12,4

45,499

22.

HRV000000911

NEMIRNA

2,21

8,109

23.

HRV000002522

DINKO

2,21

8,109

24.

HRV000001454

LAGUNA

2,05

7,522

25.

HRV000001026

EVA DVA

1,72

6,311

26.

HRV000000984

CORDIS I

1,71

6,274

27.

HRV000002903

TULJAN DVA

0,56

2,055

28.

HRV000001442

VOLUJA

1,65

6,054

29.

HRV000002229

NEKTON

1,51

5,541

30.

HRV000002568

RIBAR

1,45

5,320

31.

HRV000001676

PONOS DVA

1,44

5,284

32.

HRV000000740

TRATICA

1,36

4,990

VI.

Popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu za ribolov udičarskim alatima u 2017. godini:

Redni broj

CFR broj

Reg. oznaka plovila

Trajna individualna kvota (%)

Trajna individualna kvota (t)

1.

HRV000001609

700-VD

14,77

1,108

2.

HRV000015428

214-DB

13,49

1,012

3.

HRV000001354

563-VD

11,7

0,877

4.

HRV000002120

212-TI

9,58

0,718

5.

HRV000003609

90-TI

6,6

0,495

6.

HRV000001002

8-TP

4,75

0,356

7.

HRV000016103

99-MU

5,02

0,376

8.

HRV000014475

410-TI

4,99

0,374

9.

HRV000001608

132-TI

4,87

0,365

10.

HRV000015958

103-TI

4,71

0,353

11.

HRV000015522

797-BG

13,99

1,049

12.

HRV000016087

89-MU

5,54

0,415

VII.

Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov plivaricom tunolovkom u 2017. godini i količina Državne kvote po plovilu:

Redni broj

CFR broj

Ime broda

Državna kvota za 2017. g. (t)

1.

HRV000001579

SARDINA I

3,457

2.

HRV000002313

NEPTUN I

3,457

3.

HRV000000906

JADRAN I

3,457

4.

HRV000004774

CARICA

3,457

5.

HRV000002589

NEPTUN II

3,457

6.

HRV000001486

NAPREDAK

3,457

7.

HRV000001446

TULJAN

3,457

8.

HRV000000885

MARINERO II

3,457

9.

HRV000004817

LUBIN DVA

3,457

10.

HRV000003219

SIN KALI I

3,457

11.

HRV000000743

FULIJA

3,457

12.

HRV000000742

HRVATSKI USPJEH

3,457

13.

HRV000000741

KALI DVA

3,457

14.

HRV000001447

KALI

3,457

15.

HRV000001452

BOŽO

3,457

16.

HRV000002151

ŠKODA

3,457

17.

HRV000000726

OŠLJAK DVA

3,457

18.

HRV000001148

PONOS

3,457

19.

HRV000001485

EVA

3,457

20.

HRV000000901

DAVORIN

3,457

21.

HRV000003074

SARDINA II

3,457

22.

HRV000000911

NEMIRNA

3,457

23.

HRV000002522

DINKO

3,457

24.

HRV000001454

LAGUNA

3,457

25.

HRV000001026

EVA DVA

3,457

26.

HRV000000984

CORDIS I

3,457

27.

HRV000002903

TULJAN DVA

3,457

28.

HRV000001442

VOLUJA

3,457

29.

HRV000002229

NEKTON

3,457

30.

HRV000002568

RIBAR

3,457

31.

HRV000001676

PONOS DVA

3,457

32.

HRV000000740

TRATICA

3,457

33.

HRV000003370

PELAGOS I

17,047

34.

HRV000003287

PELAGOS II

9,214

35.

HRV000004925

TACOMA

9,214

36.

HRV000000992

UGOR

9,214

37.

HRV000000784

CICILO

9,214

38.

HRV000002569

MAČKA

9,214

39.

HRV000003357

KORNAT

9,214

40.

HRV000000553

GORAN

9,214

41.

HRV000001686

MAKARSKI JADRAN

9,214

42.

HRV000002618

SPARTAK

9,214

43.

HRV000001451

SIN KALI

9,214

VIII.

Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov udičarskim alatima u 2017. godini i količina Državne kvote po plovilu:

Redni broj

CFR broj

Reg. oznaka plovila

Državna kvota za 2017. g. (t)

1.

HRV000001609

700 VD

4,375

2.

HRV000015428

214-DB

4,375

3.

HRV000001354

563-VD

4,375

4.

HRV000002120

212-TI

4,375

5.

HRV000003609

90-TI

4,375

6.

HRV000001002

8-TP

4,375

7.

HRV000016103

99-MU

4,375

8.

HRV000014475

410-TI

4,375

9.

HRV000001608

132-TI

4,375

10.

HRV000015958

103-TI

4,375

11.

HRV000015522

797-BG

4,375

12.

HRV000016087

89-MU

4,375

IX.

Maksimalna ulazna količina divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj, po pojedinom ovlašteniku povlastice za uzgoj tuna upisanom u Registar ICCAT-a, ne može biti veća od 163,16 tona u 2017. godini.

Iznimno od stavka 1. ove točke ulazna količina po ovlašteniku povlastice za uzgoj može biti i veća pod uvjetom da se prijeđena količina ustupi drugom ovlašteniku povlastice u roku 30 dana od datuma dostave rezultata stereoskopske kamere posljednjeg prebacivanja tuna u uzgojni kavez.

X.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/22

Urbroj: 525-13/1282-17-1

Zagreb, 13. siječnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.