Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava

NN 12/2017 (8.2.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

304

Na temelju članka 33. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja uz suglasnost ministra nadležnog za energetiku donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava (»Narodne novine« broj 33/15, 56/15) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radove na postavljanju solarnih toplinskih sustava od 1. siječnja 2020. godine može obavljati samo certificirani instalater solarnih toplinskih sustava.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 360-01/16-12/7
Urbroj: 531-04-2-16-4
Zagreb, 27. siječnja 2017.

Ministar
Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.