Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini

NN 13/2017 (10.2.2017.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

312

Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), a u vezi s člancima 45. i 45.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. veljače 2017. godine, donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2017. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode u 2017. godini.

II.

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu, osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene, te sredstva za materijalne i financijske rashode.

III.

Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je na razini sredstava za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika na poslovima vatrogastva ostvarenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu (za 2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, Narodne novine broj 106/99), a temeljem prava utvrđenih tadašnjim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Iznos za financiranje rashoda iz točke I. ove Odluke, decentraliziranih na osnivače i suosnivače javnih vatrogasnih postrojbi, utvrđen je uz primjenu odgovarajućih indeksa u proteklom razdoblju, a za 2017. godinu iznosi 302.815.608 kuna.

Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

– plaće

– ostali rashodi za zaposlene

– doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– naknade troškova zaposlenima

– rashodi za materijal i energiju

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge)

– ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.

Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

IV.

Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i financijskih rashoda u 2017. godini su:

– procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima

– procijenjeni rashodi za materijal i energiju

– procijenjeni rashodi za usluge

– procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.

Udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na ukupno planirani iznos sredstava pomoći može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti minimalno 10% (moguće i više) doznačenih sredstava (radi fleksibilnosti u korištenju doznačenih sredstva na strani korisnika).

V.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode u 2017. godini su:

– temeljna sredstva – fiksni dodatak, za 10/100 ukupnog iznosa

– klasifikacija postrojbe prema ugroženosti, sposobnosti i otpornosti, za 20/100 ukupnog iznosa

– broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato prema podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 25/100 ukupnog iznosa

– površina osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta (izračunato prema podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 10/100 ukupnog iznosa

– dosadašnji prosjek financiranja (od 2003. do 2016. godine), a preračunato prema limitu za godinu iz Odluke), za 25/100 ukupnog iznosa

– ostali rizici, dopunske aktivnosti po zapovijedi i korekcija za osobnu zaštitnu opremu, za 10/100 ukupnog iznosa.

Ukupni minimalni financijski standard za 2017. godinu utvrđuje se u ukupnom iznosu od 302.815.608 kuna kako slijedi:

 
 
OSNIVAČI I SUOSNIVAČIJAVNA VATROGASNA POSTROJBAUdio za suosnivačeUKUPNOIZNOS ZA ŽUPANIJE
       
IGRAD ZAGREB39.851.304
1Grad ZagrebJVP ZAGREB39.851.304
       
IIZAGREBAČKA ŽUPANIJA14.501.851
2Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ3.725.802
3Grad SamoborJVP SAMOBOR2.752.398
4Grad Velika GoricaJVP VELIKA GORICA4.514.264
5Grad Ivanić GradJVP IVANIĆ GRAD3.509.387
       
IIIKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA9.216.981
6više suosnivača:ZAGORSKA JVP1,00007.052.438
Grad Zabok (8,96%)0,0896631.899
Grad Klanjec (3,09%)0,0309217.920
Grad Oroslavje (5,98%)0,0598421.736
Grad Pregrada (6,85%)0,0685483.092
Grad Zlatar (6,22%)0,0622438.662
Grad Donja Stubica (5,67%)0,0567399.873
Općina Bedekovčina (8,11%)0,0811571.953
Općina Budinščina (2,67%)0,0267188.300
Općina Desinić (3,33%)0,0333234.846
Općina Gornja Stubica (5,48%)0,0548386.474
Općina Hrašćina (1,75%)0,0175123.417
Općina Konjšćina (3,90%)0,0390275.045
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)0,0174122.712
Općina Krapinske Toplice (5,49%)0,0549387.179
Općina Kumrovec (1,77%)0,0177124.828
Općina Marija Bistrica (6,32%)0,0632445.714
Općina Stubičke Toplice (2,63%)0,0263185.479
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)0,0633446.420
Općina Tuhelj (2,09%)0,0209147.396
Općina Veliko Trgovišće (4,99%)0,0499351.917
Općina Zagorska Sela (1,14%)0,011480.397
Općina Zlatar Bistrica (2,71%)0,0271191.121
Općina Mače (2,78%)0,0278196.058
7Grad KrapinaJVP KRAPINA2.164.543
       
IVSISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA12.588.640
8Grad SisakJVP SISAK5.756.543
9Grad PetrinjaJVP PETRINJA3.447.241
10Grad KutinaJVP KUTINA3.384.856
       
VKARLOVAČKA ŽUPANIJA9.962.293
11Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA6.967.247
12Grad OgulinJVP OGULIN2.995.046
       
VIVARAŽDINSKA ŽUPANIJA6.201.074
13Grad VaraždinJVP VARAŽDIN6.201.074
       
VIIKORIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA10.826.296
14Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA4.646.856
15više suosnivača:JVP ĐURĐEVAC1,00003.453.405
Grad Đurđevac (69,4%)0,69402.396.671
Općina Virje (10,7%)0,1070369.514
Općina Kloštar Podravski (5,08%)0,0508175.432
Općina Kalinovac (4,88%)0,0488168.525
Općina Molve (4,05%)0,0405139.862
Općina Ferdinandovac (2,97%)0,0297102.565
Općina Podravske Sesvete (1,84%)0,018463.541
Općina Novo Virje (1,08%)0,010837.295
16Grad KriževciJVP KRIŽEVCI2.726.035
       
VIIIBJELOVARSKO--BILOGORSKA ŽUPANIJA12.118.775
17Grad BjelovarJVP BJELOVAR5.237.109
18više suosnivača:JVP DARUVAR1,00002.906.519
Grad Daruvar (78%)0,78002.267.085
Općina Sirač (7%)0,0700203.456
Općina Končanica (5%)0,0500145.326
Općina Đulovac (5%)0,0500145.326
Općina Dežanovac (5%)0,0500145.326
19više suosnivača:JVP GAREŠNICA1,00002.000.690
Grad Garešnica (88 %)0,88001.760.610
Općina Hercegovac (7 %)0,0700140.047
Općina Velika Trnovitica (5 %)0,0500100.033
20Grad ČazmaJVP ČAZMA1.974.457
IXPRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA28.854.769
21Grad RijekaJVP RIJEKA15.373.280
22Grad Mali LošinjJVP MALI LOŠINJ2.842.695
23Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA2.002.877
24Grad KrkJVP KRK2.763.521
25više suosnivača:JVP OPATIJA1,00004.024.084
Grad Opatija (57%)0,57002.293.728
Općina Matulji (23%)0,2300925.539
Općina Lovran (14%)0,1400563.372
Općina Mošćenička Draga (6%)0,0600241.445
26Grad DelniceJVP DELNICE1.848.312
       
XLIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA6.605.621
27Grad GospićJVP GOSPIĆ2.835.972
28Općina Plitvička jezeraJVP PLITVIČKA JEZERA1.929.949
29Grad SenjJVP SENJ1.839.700
       
XIVIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA5.275.985
30Grad ViroviticaJVP VIROVITICA2.810.729
31Grad SlatinaJVP SLATINA2.465.256
       
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA4.678.229
32Grad PožegaJVP POŽEGA2.366.481
33više suosnivača:JVP POŽEŠKO – SLAVONSKE ŽUPANIJE1,00002.311.748
Grad Pleternica (30,00%)0,30693.525
Grad Kutjevo (10,00%)0,10231.175
Grad Pakrac (15,00%)0,15346.762
Grad Lipik (10,00%)0,10231.175
Općina Velika (10,00%)0,10231.175
Općina Brestovac (10,00%)0,10231.175
Općina Kaptol (5,00%)0,05115.587
Općina Čaglin (5,00%)0,05115.587
Općina Jakšić (5,00%)0,05115.587
       
XIIIBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA8.626.221
34Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD7.024.698
35Grad Nova GradiškaJVP NOVA GRADIŠKA1.601.523
       
XIVZADARSKA ŽUPANIJA22.366.788
36više suosnivača:JVP ZADAR1,000013.429.553
Grad Zadar (87,70%)0,877011.777.718
Općina Poličnik (5,20%)0,0520698.337
Općina Zemunik Donji (2,40%)0,0240322.309
Općina Bibinje (4,70%)0,0470631.189
       
37Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD NA MORU2.848.761
38Grad BenkovacJVP BENKOVAC2.742.884
39Općina GračacJVP GRAČAC3.345.590
XVOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA15.716.877
40Grad OsijekJPVP OSIJEK11.446.080
41Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR2.465.185
42Grad NašiceJVP NAŠICE1.805.612
       
XVIŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA14.472.645
43Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK7.487.063
44Grad DrnišJVP DRNIŠ2.289.069
45Grad KninJVP KNIN2.938.961
46Grad VodiceJVP VODICE1.757.552
       
XVIIVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA10.255.123
47Grad VinkovciJVP VINKOVCI3.165.255
48Grad VukovarJVP VUKOVAR5.281.466
49Grad IlokJVP ILOK1.808.402
       
XVIIISPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA18.838.789
50Grad SplitJVP SPLIT14.148.409
51Grad ImotskiJVP IMOTSKI2.470.491
52Grad SinjJVP SINJ2.219.889
       
XIXISTARSKA ŽUPANIJA29.066.043
53više suosnivača:JVP PULA1,00009.007.777
Grad Pula – Pola (68,92%)0,68926.208.164
Općina Barban (3,27%)0,0327294.554
Općina Fažana – Fasana (3,78%)0,0378340.493
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)0,0345310.768
Općina Marčana (4,59%)0,0459413.456
Općina Medulin (6,88%)0,0688619.735
Općina Svetvinčenat (2,61%)0,0261235.102
Grad Vodnjan – Dignano (6,5%)0,0650585.505
54više suosnivača:JVP PAZIN1,00003.398.588
Grad Pazin (49,29%)0,49291.675.165
Općina Cerovlje (9,55%)0,0955324.565
Općina Gračišće (7,66%)0,0766260.332
Općina Lupoglav (5,15%)0,0515175.027
Općina Karojba (7,73%)0,0773262.711
Općina Motovun – Montona (5,78%)0,0578196.438
Općina Tinjan (9,58%)0,0958325.585
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)0,0526178.765
55više suosnivača:JVP POREČ1,00003.589.756
Grad Poreč – Parenzo (67,18%)0,67182.411.594
Općina Sveti Lovreč (1,49%)0,014953.488
Općina Višnjan – Visignano (2,61%)0,026193.693
Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)0,013648.822
Općina Vižinada – Visinada (1,44%)0,014451.693
Općina Vrsar – Orsera (13,50%)0,1350484.617
Općina Funtana (5,70%)0,0570204.617
Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega (6,72%)0,0672241.232
56više suosnivača:JVP ROVINJ1,00003.328.157
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)0,88172.934.434
Općina Bale – Valle (2,1%)0,021069.892
Općina Kanfanar (3,2%)0,0320106.502
Općina Žminj (6,53%)0,0653217.329
57više suosnivača:JVP LABIN1,00003.104.122
Grad Labin (49,9%)0,49901.548.957
Općina Pićan (8,2%)0,0820254.538
Općina Raša (15,9%)0,1590493.555
Općina Kršan (13,2%)0,1320409.744
Općina Sveta Nedelja (12,8%)0,1280397.328
58više suosnivača:JVP BUZET1,00002.468.289
Grad Buzet (80%)0,80001.974.631
Općina Lanišće (20%)0,2000493.658
59više suosnivača:JVP UMAG1,00004.169.354
Grad Umag – Umago (51,4%)0,51402.143.048
Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)0,1658691.279
Grad Buje – Buie (19,77%)0,1977824.281
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)0,0281117.159
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)0,0620258.500
Općina Oprtalj – Portole (3,24%)0,0324135.087
       
XXDUBROVAČKO-
-NERETVANSKA ŽUPANIJA
18.026.172
60Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI VATROGASCI8.242.246
61Općina KonavleJVP KONAVLE1.998.667
62Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE1.866.893
63Grad PločeJVP PLOČE2.106.982
64Grad MetkovićJVP METKOVIĆ1.999.328
65Općina MljetJVP MLJET1.812.056
       
XXIMEĐIMURSKA ŽUPANIJA4.765.132
66više suosnivača:JVP ČAKOVEC1,00004.765.132
Grad Čakovec (56,64%)0,56642.698.971
Općina Belica (2,28%)0,0228108.645
Općina Dekanovec (0,97%)0,009746.222
Općina Domašinec (1,20%)0,012057.182
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)0,009846.698
Općina Mala Subotica (3,22%)0,0322153.437
Općina Nedelišće (13,08%)0,1308623.279
Općina Orehovica (0,91%)0,009143.363
Općina Podturen (3,96%)0,0396188.699
Općina Pribislavec (2,36%)0,0236112.457
Općina Selnica (1,43%)0,014368.141
Općina Strahoninec (3,10%)0,0310147.719
Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%)0,0394187.746
Općina Šenkovec (4,65%)0,0465221.579
Općina Vratišinec (1,28%)0,012860.994
       
 
SVEUKUPNO: 
 
302.815.608302.815.608VI.

Minimalni financijski standard iz točaka III. i V. ove Odluke, u visini od 302.815.608 kuna čini osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2017. godini, a sukladno članku 45.a stavcima 1., 2., 3. i 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VII.

Utvrđuje se da prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%, a sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – članka 45. stavka 5. točke 1. podstavka c, odnosno točke 2. istoga članka.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0% ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu unutar razdjela Ministarstva unutarnjih poslova u financijskom planu Državne uprave za zaštitu i spašavanje na aktivnosti »Dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva«.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentralizirane funkcije vatrogastva prati Državna uprava za zaštitu i spašavanje na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima iz dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

IX.

Za slučaj kada više jedinica lokalne samouprave osniva zajedničku javnu vatrogasnu postrojbu, prihodi dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,0% ostvareni u skladu sa spomenutim odredbama članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju, najkasnije do 15. u mjesecu.

Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. ove Odluke, doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

X.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

XI.

Jedinice lokalne samouprave dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, najkasnije do 31. ožujka 2018. godine na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/27

Urbroj: 50301-29/23-17-2

Zagreb, 9. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.