Ispravak Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

NN 14/2017 (15.2.2017.), Ispravak Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

345

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 122, od 28. prosinca 2016. te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

U Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 122/16), u Prilogu 1., tablica koja se odnosi na energetski subjekt IVKOM-PLIN d.o.o., Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec, ispravno glasi:

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
TT+1T+2T+3T+4
2017.2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03990,04020,04030,04050,0405kn/kWh
TM20,03630,03650,03660,03680,0368kn/kWh
TM30,03560,03580,03590,03610,0361kn/kWh
TM40,03450,03470,03480,03500,0350kn/kWh
TM50,03270,03290,03290,03310,0331kn/kWh
TM60,03090,03100,03110,03130,0313kn/kWh
TM70,02900,02920,02930,02940,0294kn/kWh
TM80,02720,02740,02750,02760,0276kn/kWh
TM90,02540,02560,02560,02580,0258kn/kWh
TM100,02180,02190,02200,02210,0221kn/kWh
TM110,01820,01830,01830,01840,0184kn/kWh
TM120,01450,01460,01460,01470,0147kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM11010101010kn
TM21010101010kn
TM32020202020kn
TM43030303030kn
TM54040404040kn
TM66060606060kn
TM7100100100100100kn
TM8150150150150150kn
TM9200200200200200kn
TM10300300300300300kn
TM11400400400400400kn
TM12500500500500500kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

U Prilogu 1. umjesto riječi: »PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.« trebaju stajati riječi: »PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.«.

Klasa: 011-01/16-01/19
Urbroj: 371-01/17-47
Zagreb, 10. veljače 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.