Odluka o imenovanju osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

NN 15/2017 (17.2.2017.), Odluka o imenovanju osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

HRVATSKI SABOR

348

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) Hrvatski sabor na sjednici 10. veljače 2017. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU OSAM ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju imenuje se:

– dr. sc. Vladimir Gajger.

II.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju imenuju se:

– akademik Vladimir Bermanec

– akademik Mislav Ježić

– prof. dr. sc. Mladen Boban.

III.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika visoke škole imenuju se:

– dr. sc. Oliver Jukić

– dr. sc. Neven Vidaković.

IV.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika gospodarstva imenuju se:

– Petar Mišević

– Boris Popović.

V.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-07/02

Zagreb, 10. veljače 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.