Uredba o ljetnom računanju vremena u 2017. godini

NN 15/2017 (17.2.2017.), Uredba o ljetnom računanju vremena u 2017. godini

Vlada Republike Hrvatske

350

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 2. stavka 2. Zakona o računanju vremena (»Narodne novine«, br. 27/93 i 33/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine donijela

UREDBU

O LJETNOM RAČUNANJU VREMENA U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena (SL L 31, 2. 2. 2001.).

Članak 2.

Ljetno računanje vremena u 2017. godini počinje 26. ožujka 2017. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

Ljetno računanje vremena u 2017. godini završava 29. listopada 2017. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Sat koji se 29. listopada 2017. godine zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/15

Urbroj: 50301-24/04-17-2

Zagreb, 16. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.