Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije

NN 15/2017 (17.2.2017.), Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

358

Na temelju članka 44. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH
ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije razvrstavaju se u:

1. Luke od osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku:

1) luka Gruž

2) luka Ploče

2. Luke županijskog značaja:

1) Gradska luka Dubrovnik

2) luka Korčula

3) luka Trpanj

4) luka Vela Luka

5) luka Orebić

6) luka Metković

7) luka Žrnovska Banja (Polačište)

3. Luke lokalnog značaja:

1) luka Badija

2) luka Blace

3) luka Brijesta

4) luka Bristva

5) luka Brna

6) luka Broce

7) luka Brsečine

8) luka Cavtat

9) luka Crkvice – Kuna Pelješka

10) luka Doli

11) luka Donje Čelo

12) luka Drače

13) luka Duba (Trpanjska Pelješka)

14) luka Duboka

15) luka Gornje Čelo

16) luka Gršćica

17) luka Gruž

18) luka Hodilje

19) luka Jakljan

20) luka Janska

21) luka Klek

22) luka Komin

23) luka Komolac

24) luka Korčula

25) luka Kozarica

26) luka Kućište

27) luka Kupari

28) luka Lokrum

29) luka Lopud

30) luka Lovište

31) luka Lučica (Lastovo)

32) luka Luka

33) luka Luka (Šipanska)

34) luka Lumbarda

35) luka Mala Pošta Ploče

36) luka Mlini

37) luka Mokošica

38) luka Molunat

39) luka Okuklje

40) luka Opuzen

41) luka Orašac

42) luka Pasadur

43) luka Perna

44) luka Plat

45) luka Podobuče

46) luka Polače

47) luka Pomena

48) luka Prapratno

49) luka Prevlaka

50) luka Prigradica

51) luka Prižba

52) luka Prožura

53) luka Pupnat

54) luka Račišće

55) luka Saplunara

56) luka Slano

57) luka Sobra

58) luka Srebreno

59) luka Sreser

60) luka Ston

61) luka Ston Mali

62) luka Suđurađ

63) luka Sustjepan

64) luka Sutvid

65) luka Sveti Mihovil

66) luka Trstenik

67) luka Trsteno

68) luka Ubli

69) luka Velika Prapatna

70) luka Viganj

71) luka Zaklopatica

72) luka Zaton

73) luka Zavalatica

74) luka Žuljana.

II.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije (»Narodne novine«, br. 32/11 i 117/12).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/14-01/681

Urbroj: 530-03-1-17-5

Zagreb, 6. veljače 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.