Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

NN 16/2017 (22.2.2017.), Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

HRVATSKI SABOR

365

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/06

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. veljače 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Članak 1.

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta (»Narodne novine«, br. 93/14.) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 2.

Poslodavci koji koriste potpore za očuvanje radnih mjesta, a koje su im dodijeljene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, koriste ih u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihova isteka.

Članak 3.

Zahtjevi za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta (»Narodne novine«, br. 103/14.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/15

Zagreb, 17. veljače 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.