Odluka o proglašenju »Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja« u Republici Hrvatskoj

NN 16/2017 (22.2.2017.), Odluka o proglašenju »Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja« u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

368

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 17. veljače 2017. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA« U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Zadnja srijeda u mjesecu veljači proglašava se »Nacionalnim danom borbe protiv vršnjačkog nasilja« u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/17-02/03

Zagreb, 17. veljače 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.