Odluka o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije

NN 16/2017 (22.2.2017.), Odluka o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije

HRVATSKI SABOR

369

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 19.a stavka 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10. i 76/12.) Hrvatski sabor na sjednici 17. veljače 2017. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

I.

Za Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije imenuje se
KAZIMIR BAČIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-07/08

Zagreb, 17. veljače 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.