Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

NN 16/2017 (22.2.2017.), Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

Vlada Republike Hrvatske

370

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 40. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DRŽAVNOG TAJNIKA U MINISTARSTVU ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Imenuje se ŽELJKO BIGOVIĆ državnim tajnikom u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Klasa: 080-02/17-01/61

Urbroj: 5030115/1-17-02

Zagreb, 16. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.