Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra gospodarstva

NN 16/2017 (22.2.2017.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

372

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GOSPODARSTVA

Razrješuje se ŽELJKO PRAVDIĆ dužnosti pomoćnika ministra gospodarstva.

Klasa: 080-02/17-02/37

Urbroj: 5030115/1-17-02

Zagreb, 16. veljače 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.