Odluka o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

NN 16/2017 (22.2.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

Hrvatska narodna banka

392

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 86. stavka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.), članka 111. stavka 2. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009. i 136/2012.) i članka 70. stavka 1. Zakona o elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 139/2010.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OBVEZI DOSTAVLJANJA PODATAKA O PLATNOM PROMETU I ELEKTRONIČKOM NOVCU

Članak 1.

U Uputi o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu, koja je sastavni dio Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 147/2013.), »Obrazac 1.« mijenja se i glasi kao u prilogu ove Odluke.

Članak 2.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke sa statističkim podacima platnog prometa i elektroničkog novca, koja je sastavni dio Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu, u poglavlju 7. »Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke« mijenja se i glasi kao u prilogu ove Odluke.

Članak 3.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke sa statističkim podacima platnog prometa i elektroničkog novca, koja je sastavni dio Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu, u točki 7.3. podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Potpis odgovorne osobe:«.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu sljedećega dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 56-020/02-17/BV

Zagreb, 14. veljače 2017.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

Obrazac 1.