Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 17/2017 (24.2.2017.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NARODNE NOVINE

407

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 15/17, utvrđena je tiskarska pogreška te se daje sljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

U članku 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., u odredbi koja se odnosi na stavak »(17)«, umjesto riječi »s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu,« trebaju stajati riječi »s većim brojem bodova za kriterije odabira,«.

Urbroj: 50501-7/1-17
Datum: 23. veljače 2017.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.