Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 19/2017 (3.3.2017.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

453

Na temelju članka 104. stavka 2. i članka 108. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) te članka 22. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 24. veljače 2017., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 159/13, 22/15, 57/15 i 125/15 – u daljnjem tekstu: Pravilnik), na tiskanicama iz članka 6. Pravilnika na kojima se podnose prijave za vođenje matične evidencije kratica »M.P.« briše se, a uz potpis obveznika podnošenja prijave upisuje se i njegov osobni identifikacijski broj.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a tiskanice iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. travnja 2017.

Klasa: 041-01/17-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-17-3

Zagreb, 24. veljače 2017.

Predsjednik
Upravnog Vijeća
Marinko Papuga, v. r.