Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 20/2017 (8.3.2017.), Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

476

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04, 44/05, 30/10, 34/12 i 79/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Imenuje se OLIVERA MAROŠ, predstavnica Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, članicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Klasa: 080-02/17-01/97
Urbroj: 5030115/1-17-02
Zagreb, 2. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.